SAGA II SAGA II

Anbefalt tur for jubileumsåret 2018 – View more

Guided Tours

From date
17. March 2018 kl. 09:34
To date
24. March 2018
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Fottur, Dovrefjell, Hyttetilhytte, Saga, Jubileum2018
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Area
Dovrefjell, Lillehammer-Rondane (see the map)
Tournumber
11560
This event is over!
  • SAGA er DNT Oslo og Omegns nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. Fra Birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør på ruta, til eventyrlige Snøhetta i nord. Fra Peer Gynt og Dovregubben i Rondeslottet, til “Enig og tro til Dovre faller”. På denne turen beveger du deg på både historisk og sagnomsust grunn.
  • På vinterstid deler vi den opp i 2 etapper, og SAGA II går fra Bjørnhollia til Reinheim. Denne kan kombineres med SAGA I, avgangsdato 10. mars. 

Er du klar for å skape din SAGA?

Program 

Dag 1: Nesset - Ankomst Bjørnhollia, ca 7 km, ca 2-3 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise medtoget kl. 08.02 (kl. 08.28 Oslo Lufthavn Gardermoen) til Ringebu, ankomst kl. 10.51. Ekstrabuss fra Ringebu til Nesset og på ski inn til Bjørnhollia. Husk matpakke og drikke til denne dagen. 

Dag 2: Bjørnhollia - Rondvassbu, ca 13km, 4-5t
Gjennom Illmanndalen til Rondvassbu (1173moh). 

Dag 3: Rondvassbu - Øvre Dørålseter, ca 15km, ca 5-6t
Vi går over Rondvatnet, og gjennom Bergedalen og over Skranglehaugen, og ned til Øvre Dørålseter (1070 moh).

Dag 4: Øvre Dørålseter - Grimsdalshytta, ca 16km, ca 5-6t
Gjennom Dørålglupen, så krysser vi Haverdalsåe, opp og fortsetter øst for Gravhøe til vi ankommer Grimsdalshytta (1000 moh).

Dag 5: Grimsdalshytta - Hjerkinn Fjellstue, ca 18km, ca 5-6t
Ferden går videre, først opp langs elva Tverråe, deretter øst for Gråhøe og vest for Steinbuhøe. Vi går forbi Hageseter, og ankommer Hjerkinn Fjellstue (960 moh). 

Dag 6: Hjerkinn Fjellstue - Reinheim (selvebetjent), ca 27km, ca 9-10t
Vi følger kvistaløypa vest for Hjerkinnshøe til Grønbakken. Deretter følger vi elva Kaldvella til vi kommer inn på kvisteløypa opp Stroplsjødalen til Reinheim (1340 moh).  Moskusen liker seg godt i denne dalen, så hold kameraet klart. Vi finner noe mat fra proviantlageret og ser hva vi kan trylle fram av gode retter.

Dag 7: Opphold Reinheim
Vi tar sikte på Snøhetta(2286moh) denne dagen, om vær og form tillater det.

Dag 8: Hjemreise - Reinheim - Kongsvold, ca 13km, ca 4-5t - Oslo
Vi tar skia fatt ned til Kongsvold togstasjon, avreise med tog kl. 17.31, ankomst Oslo S kl. 22.04 (Oslo Lufthavn 21.33). 

Les mer detaljert rutebeskrivelse til SAGA her

Med forbehold om endringer i programmet.

Generell informasjon:

Pris:

DNT-medlemmer kr 7 722,- fra Ringebu/til Kongsvoll
DNT-medlemmer kr 9 103,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Gradering av turen: rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.
Denne turen kan kombineres med turnr 11559, SAGA I

Kart og ruteinformasjon: 

Turkart Rondane sør, Rondane nord, Sollia og Dovrefjell-Snøhetta 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

SAGA is DNT’s Oslo new long route from Lillehammer to Snøhetta. 220 km over Ringebufjellet, through Rondane and Dovrefjell. We follow DNT’s waymarked routes, with accommodation in both staffed and self-service cabins. From the birkebeiners escape with Håkon Håkonsson south in Lillehammer, to the majestic Snøhetta in the north. Fairytales like Peer Gynt and Dovregubben in Rondeslottet. On this tour you are moving through historic and legendary grounds.

This is the winter edition of SAGA, and is split up to two tours. This is SAGA II, and goes from Bjørnhollia to Reinheim. This tour can be combined with SAGA I, from Lillehammer to Bjørnhollia. 

Program

Day 1: Arrival Nesset - Bjørnhollia, aprox. 7km, aprox. 2-3h
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at 08:02 o'clock (Oslo Airport Gardermoen 08.28), arrival Ringebu at 10.51. Extrabus to Nesset. We ski to Bjørnhollia for our first overnight stay. Bring a lunchpaket for the first day. 

Day 2: Bjørnhollia - Rondvassbu, aprox. 13k, aprox. 4-5h
We ski through the valley Illmannsdalen to Rondvassbu (1173 m.a.s.l.). 

Day 3: Rondvassbu - Øvre Dørålseter, aprox. 15km, aprox. 5-6h
The waymarked route goes on the lake of Rondvatnet, and further north. Through Bergedalen and over Skranglehaugen, and down towards Øvre Dørålseter (1070 m.a.s.l.). 

Day 4: Øvre Dørålseter - Grimsdalshytta, aprox. 16km, aprox. 5-6h
Through Dørålglupen, then crossing the river Haverdalsåe, and continue west for Gravhøe until we arrive Grimsdalshytta (1000 m.a.s.l.). 

Day 5: Grimsdalshytta - Hjerkinn Fjellstue, aprox. 18km, aprox. 5-6h
We continue through Dovre, first up along the river Tverråe, then west passing Gråhøe and east for the mountain Steinbuhøe. We ski past Hageseter, and arrive Hjerkinn Fjellstue (960 m.a.s.l.) 

Day 6: Hjerkinn Fjellstue -Reinheim (self-service cabin), aprox. 27km, aprox. 9-10h
Following the old kingsroad over Hjerkinnshøe to Grønbakken. Then the southside of the rivers Kaldvella and Stropla up, and through Stropsjødalen to Reinheim (1340 m.a.s.l.). 

Day 7: Stay Reinheim - Snøhetta
If the shape and weather allows it, we will take the trail that goes over Snøhetta (2286 m.a.s.l.), as an ending to our SAGA. 

Day 8: Reinheim - Kongsvoll aprox. 13km, aprox. 4-5h - Departure Oslo
We ski down to Kongsvold, and take the train from there, departure at 17.31, arrival Oslo Central Station at 22.04 (Oslo Airport Gardermoen at 21.33)

Program subject to alteration

Prices:

NOK  7 722,- from Ringebu/to Kongsvoll
NOK 9 103,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos . 

Tour grading(red)
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Miscellaneous:
This tour can be combined with SAGA II, from Bjørnhollia to Reinheim. 
(selfservice) = self-service cabin

Map and route descriptions:
Turkart  Rondane sør, Rondane nord, Sollia and Dovrefjell-Snøhetta 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

SAGA II

SAGA er DNT Oslo og Omegns nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ...

Contact information