SAGA I SAGA I

Anbefalt tur for jubileumsåret 2018 – View more

Guided Tours

From date
10. March 2018 kl. 07:34
To date
17. March 2018
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Fottur, Dovrefjell, Hyttetilhytte, Saga, Jubileum2018
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia
Area
Lillehammer-Rondane (see the map)
Tournumber
11559
This event is over!
  • SAGA er DNT Oslo og Omegns nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. Fra Birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør på ruta, til eventyrlige Snøhetta i nord. Fra Peer Gynt og Dovregubben i Rondeslottet, til “Enig og tro til Dovre faller”. På denne turen beveger du deg på både historisk og sagnomsust grunn.
  • På vinterstid deler vi den opp i 2 etapper, og SAGA I går fra Lillehammer til Bjørnhollia. Denne kan kombineres med SAGA II, avgangsdato 17. mars. 

Er du klar for å skape din SAGA?

Program

Dag 1: Ankomst Lillehammer - Hornsjø, ca 15 km, ca 4-5 t
Oppmøte på Oslo Sentralstasjon 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 07.34 med tog til Lillehammer, fra Oslo Lufthavn kl.07.59, ankomst kl 09.37. Videre med buss til Nordseter. På ski  i maskinpreparerte spor til Hornsjø. Ta med matpakke til denne dagen!. 

Dag 2: Hornsjø - Djupslia (selvbetjent), ca 25km, ca 8-9t
Etter et behagelig opphold på Hornsjø, følger vi kvistet løype og lengste strekning på denne turen, mot Djupslia (950moh).

Dag 3: Djupslia - Vetåbua (selvbetjent), ca 17km, ca 5-6t
Retning nord, vi følger Trollløypa til Vetåbua (925 moh).

Dag 4: Vetåbua - Jammerdalsbu (selvbetjent), ca 21km, ca 6-7t
Vi fortsetter ferden på Ringebufjellet, mot Jammerdalsbu (1130 moh).

Dag 5: Jammerdalsbu - Gråhøgdbu (selvbetjent), ca 18km, ca 5-6t
Nå beveger vi oss inn på Venabygdsfjellet, over myr og tjern til Gråhøgdbu (1135 moh).

Dag 6: Gråhøgdbu - Eldåbu (selvbetjent), ca 18km, ca 6-7t
Vi tar skia fatt i retning Spidsbergseter, før kvistinga tar oss nordover og etterhvert ankommer Eldåbu (1005 moh). 

Dag 7: Eldåbu - Bjørnhollia, ca 16km, ca 5-6t
Denne etappen er ikke kvistet. Kanskje er dere også først i sporet?! Nordover med Vulufjellet vest for oss. Vi ankommer Bjørnhollia (914 moh) og nyter en deilig dusj og tre-retters middag.  

Dag 8: Bjørnhollia - Nesset, ca 7 km, ca 2-3 t. - hjemreise til Oslo
Skitur til Nesset hvor vi blir hentet av ekstrabuss kl. 11, ankomst Ringebu ca. kl 12. Videre med tog kl. 12.07, ankomst Oslo Lufthavn kl. 14.32 og Oslo S kl 15.03.

Les mer detaljert rutebeskrivelse til SAGA her

Med forbehold om endringer i programmet.

Generell informasjon:

Pris:

DNT-medlemmer kr 7.554,- fra Lillehammer/til Ringebu
DNT-medlemmer kr 8.032,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Gradering av turen: rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 

Turkart Øyer-Lillehammer, Ringebu, Rondane sør og Sollia 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Pakkeliste vinter: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

SAGA is DNT’s Oslo new long route from Lillehammer to Snøhetta. 220 km over Ringebufjellet, through Rondane and Dovrefjell. We follow DNT’s waymarked routes, with accommodation in both staffed and self-service cabins. From the birkebeiners escape with Håkon Håkonsson south in Lillehammer, to the majestic Snøhetta in the north. Fairytales like Peer Gynt and Dovregubben in Rondeslottet. On this tour you are moving through historic and legendary grounds.

This is the winter edition of SAGA, and is split up to two tours. This is SAGA I, and goes from Lillehammer to Bjørnhollia. This tour can be combined with SAGA II, from Bjørnhollia to Reinheim.

Program

Day 1: Arrival Lillehammer - Hornsjø, aprox. 15km, aprox. 4-5h
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at 07:34 o'clock, arrival Lillehammer at 09.37. Bus to Nordseter. We walk to Hornsjø for our first overnight stay. Bring a lunchpaket for the first day. 

Day 2: Hornsjø - Djusplia (self-service cabin), aprox. 25km, aprox. 8-9h
After a pleasent stay at Hornsjø, we follow the waymarked route towards Djupslia (950m.a.s.l.)

Day 3: Djupslia - Vetåbua (self-service cabin), aprox. 17km, aprox. 5-6h
We follow the skitrail Trollløypa to Vetåbua (925 m.a.s.l.). 

Day 4: Vetåbua - Jammerdalsbu (self-service cabins), aprox. 21km, aprox. 6-7h
Our journey continues on Ringebufjellet, towards Jammerdalsbu (1130 m.a.s.l.). 

Day 5: Jammerdalsbu - Gråhøgdbu (self-service cabin), aprox. 18km, aprox. 5-6h
Through marsh and ponds over Venabygdsfjellet, until we arrive Gråhøgdbu (1135 m.a.s.l.). 

Day 6: Gråhøgdbu - Eldåbu (self-service cabins), aprox. 18km, aprox. 6-7h
We follow the waymakred routes to Spidsbergseter, before we head north towards Eldåbu (1005 m.a.s.l.)

Day 7: Eldåbu - Bjørnhollia, aprox. 16km, aprox. 5-6h
We ski towards the north, passing Vulufjellet on the westside. We arrive Bjørnhollia (914 m.a.s.l.) and enjoy a shower and three-course dinner. 

Day 8: Back to Oslo
We ski to Nesset where an extrabus will be waiting for us. We arrive In Ringebu approx. 12.00, departure towards Oslo Central Station, at 12.07, arrival 15.03. 

Program subject to alteration

Prices:

NOK 7.054,- from Lillehammer/to Hjerkinn
NOK 8.032,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 700,- Click here to become a DNT member
The tour package includes: accommodation, tour leader, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos . 

Tour grading(red)
Winter mountains are beautiful but unstable. Even the simplest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing team spirit and good stories. In the mountains one goes outside groomed slopes. Pack your bag right, not too heavy and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Miscellaneous:
This tour can be combined with SAGA II, from Bjørnhollia to Reinheim, departure 17/3, tournr: 11560
(selfservice) = self-service cabin

Map and route descriptions:
Turkart Øyer-Lillehammer, Ringebu, Rondane sør and Sollia 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

SAGA I

SAGA er DNT Oslo og Omegns nye langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ...

Contact information