Skarvheimens Perler The highlights of Skarvheimen

Guided Tours

From date
3. August 2017 kl. 12:03
To date
6. August 2017 kl. 22:35
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Fottur, Fjelltur, Hyttetur
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Area
Hardangervidda, Skarvheimen (see the map)
Tournumber
11266
This event is over!

Trives du i kupert terreng? Her i Skarvheimen møtes Øst- og Vestland i et mektig favntak. Kontrastene er store, fra grønne, frodige lunger rundt Iungsdalshytta, herlige flyer mot en fantastisk utsikt til Hallingskarvet, til et mer kupert terreng mellom Geiterygghytta og Finse.

Program:

Dag 1: Ankomst Iungsdalshytta, ca 4 km/1-2 t.
Oppmøte ved nedgangen til plattformen på Oslo S 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med Bergensbanen  fra Oslo S kl. 12.03 til Ål, ankomst kl. 15.18. Videre med ekstrabuss fra Ål stasjon til Tovika, ankomst ca kl 16.20. Til fots til Iungsdalshytta (1111 moh), 1 t. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Iungsdalshytta - Storestølen Fjellstugu, ca 15 km/5 t.
Gjennom Grevskardet, over Flyane mot Strandavatnet og Storestølen Fjellstugu (1010 moh), 5 t. 

Dag 3: Storestølen Fjellstugu - Raggsteindalen - Geiterygghytta, ca 16 km/5-6 t.
Ekstrabuss fra Storestølen til Raggsteindalen og videre til fots i vestlig retning i småkupert lende til Geiterygghytta (1229 moh), 5 t. 

Dag 4: Geiterygghytta - Finse - Hjemreise, ca 15 km/5 t.
Over St. Pål (1695 m) med flott utsyn mot Hardangerjøkulen, ned til Finse (1222 moh), 5 t. Tog fra Finse kl. 18.20, ankomst Oslo S kl. 22.35.

Vi tar forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon:

Pris:
Kr 3.775,fra Ål/til Finse
Kr 4.919,-fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen: Husk å ta med mat og drikke til første turdag.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turenRød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarvheimen 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

Viktig informasjon om fellesturer sommer
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

 Vilkår for deltakelse på fellesturer
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Do you like terrain with great varitions? In Skarvheimen you will find many contrasts like open valleys, large lakes and rounded peaks. The hike starts with the charming lodge Iungsdalshytta, a summer mountain pasture. In this area the landscape is open and soft, to more hilly terrain between Raggsteindalen, Geiterygghytta and on to Finse.

Tour Program:

Day 1: Arrival Iungsdalshytta, aprox. 4 km/1-2 hours.
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Bergen at 12:03, arrival at Ål 15:18. Extra bus from Ål to Tovika arr.aprox. 16:20. On foot to Iungsdalshytta  (1111 m.a.s.l.). We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Day 2: Iungsdalshytta - Storestølen Fjellstugu, aprox 15 km/5 hours
Throug Grevskardet, over Flyane against Strandavatnet and down to Storestølen Fjellstugu (1010 m.a.s.l.)

Day 3: Storestølen - Geiterygghytta, aprox 16 km/5 hours
After breakfast we take extra bus from Storestølen to Raggsteindalen and on foot in west direction, more hilly terrain to Geiterygghytta (1229 m.a.s.l.)

Day 4: Geitetrygghytta - Finse - return to Oslo, aprox. 15 km/5 hours
Up to St. Pål (1695 m) with a wonderful view towards Hardangerjøken. Down against Klemsbu to Finse Station
(1222 m.a.s.l.). Train from Finse 18:20, arr. Oslo Central Station 22:35.

Program subject to alteration

General information:

Price:
NOK 3.775,- from Ål/to Finse
NOK 4.919,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 700,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour: Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: Red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Map and route descriptions:
The map, Turkart Skarvheimen 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Skarvheimens Perler

Trives du i kupert terreng? Her i Skarvheimen møtes Øst- og Vestland i et mektig favntak. Kontrastene er store, fra grønne, frodige lunger rundt Iungsdalshytta, herlige flyer mot en fantastisk utsikt ...

Contact information