Klassikeren på Hardangervidda Hardangervidda Classic

Guided Tours

From date
8. August 2017 kl. 08:25
To date
13. August 2017 kl. 15:30
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, , Fjelltur, Hyttetur
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Krækkja
Area
Skarvheimen (see the map)
Tournumber
11264
This event is over!

Hva er mer naturlig enn turstart på Finse når vi skal gå en klassikertur på Hardangervidda. Turen går på den østlige delen av Hardangervidda og har en fantastisk utsikt. På deler av turen vil det åpenbare seg flere landemerker, som feks. Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, Hårteigen og Gaustatoppen.  Terrenget er småkupert uten bratte stigninger og ingen luftige partier. For å korte ned en av dagsetappene, blir det båttur over Halnefjorden. Alle hyttene er betjente, så på denne turen kommer vi til dekket bord. Litt luksus kan man unna seg i ferien.

Program:

Dag 1: Ankomst Finsehytta, ca 300 meter/ 10 min.
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen for toget. Se monitor i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget fra Oslo S kl. 08.25 til Finse, ankomst 12.33. Til fots til Finsehytta (1223 moh), 10 min., middag og sosialt samvær. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Finsehytta - Krækkja, ca 24 km/8-9 t.
Turens første og lengste dagsetappe, med Hardangerjøkulen som følgesvenn. Mot sørøst over Finsefetene, bruer over Styggelvane og videre opp forbi Store Hansbunuten og Torsteinsvatnet. Langs østsida av Finnsbergvatnet og bratt opp mot sørøst. Lett terreng mot Andersbunuten, på nordsida av Andersbunuten, på sommerbru over Svartavassåi ved Larsbu, langs østsida av Drageidfjorden og videre til Krækkja (1161 moh).

Dag 3: Krækkja - Halnefjorden - Rauhelleren, ca 15 km/5-6 t.
I småkupert terreng ut fra Krækkja fortsetter vi ned til Halne Fjellstove, ca 1,5 t, setter oss på båten over Halnefjorden, ca 30 min. og fortsetter videre til fots over Skyttarbudalen og på vestsiden av Tormodsbrotet (1325 moh) og ned til Rauhelleren  (1221 moh).

Dag 4: Rauhelleren - Mårbu, ca 20 km/6-7 t.
Over Djupa på helårsbro og videre sørøstover  til bru mellom Reinavatnet og Festningstjønne (1175 moh) og opp sør for Krossvasshovda (1380 moh) Reinvassdalen, Grøntjønndalen og sør for Kosadalsbrotet til Mårbu (1130 moh).

Dag 5: Mårbu - Kalhovd, ca 19 km/6-7 t.
Fra Mårbu fortsetter stien sørøster over til dels myrete partier mot Syvra (må steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter opp lia mot Syvrenuten (1362 moh) på østsiden av denne mot Oppnestjønni og Uppnesåi (som steingåes eller vades ved stor vannføring). Stien fortsetter over Mårsbrotet (1340 moh) mot Vestre Flottetjønn og videre ned lia mot Kalhovd (1100 moh), 6 t.

Dag 6: Hjemreise
Avreise med ekstrabuss fra Kalhovd kl 10.45 til Mæl. Rjukanekspressen fra Mæl kl 12.02 til Notodden og videre med Timeekspressen til Oslo Bussterminal, ankomst kl 15.30

Med forbehold om endring i programmet!

Generell informasjon:

Pris: Kr.5.596,- fra Finse/til Mæl
Kr. 6.761,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turen: Rød
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Finse, Rauhelleren 1:50.000 og Hardangervidda Sør-Øst 1:60.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vårt Tursenter eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

 

What's more natural than starting at Finse when hiking across Hardangervidda. We will hike the eastern parts of Hardangervidda and enjoy the beautiful view it has to offer. During the hike we will pass several landmarks, such as Hardangerjøkulen, Hallingskarvet, Hårteigen and Gaustatoppen. The terrain is hilly without steep climbs and no open sections. A ferry will take us across the Halnefjorden. Accommodation will be in staffed lodges. 

Tour Program:

Day 1: Arrival Finsehytta, aprox. 300 m/10 minutes
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Bergen at 08:25, arrival at Finse 12:33.  By foot to Finsehytta (1223 m.a.s.l.). We use the evening to introducing each other, information about the tour and the equipments.

Day 2: Finsehytta - Krækkja, aprox. 24 km/8-9 hours.
The first and longest hike, traveling alongside Hardangerjøkulen. Hilly terrain towards Krækkja (1161 m.a.s.l.). 

Day 3: Krækkja - Halnefjorden - Rauhelleren, aprox. 15 km/5-6 hours
In hilly terrain from Krækkja we walk towards Halne Fjellstove, aprox. 1-2 hours, where the boat will take us across Halnefjorden (aprox. 30 minutes), and follow the trail over Skyttarbudalen and on the west side av Tormondsbrotet (1325 m.a.s.l.) and down to Rauhelleren (1221 m.a.s.l.). 

Day 4: Rauhelleren - Mårbu, aprox.20 km/6-7 hours.
We cross the river Djupa by bridge, southeast to bridge between Reinavatnet og Festningstjønne (1175 m.a.s.l.). Up south of Krossvasshovda (1380 m.a.sl.), Reinvassdalen, Grønttjønndalen and south of Kosdalsbrotet to Mårbu (1130 m.a.s.l.).

Day 5: Mårbu - Kalhovd, aprox. 19 km/6-7 hours.
From Mårbu the trail goes on marshy parts to Syvra. The trail continues east of Syvrenuten (1362 m.a.s.l.) and over Mårsbrotet (1340 m.a.s.l.), towards Flottetjønn and down to Kalhovd (1100 m.a.s.l.). 

Day 6: Return to Oslo
Departure from Kalhovd with extrabus 10:45 to Mæl, continue with bus to Notodden and Oslo Bus Terminal, arrival 15:30.

Program subject to alteration

General information:

Price:
NOK 5.596,- from Finse/to Mæl
NOK 6.761,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 700,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: Red
Summer mountain is beautiful, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. The east side is much flatter and more heavily vegetated.

Map and route descriptions:
The map, Turkart Finse, Rauhelleren 1:50 000 and Hardangervidda Sør-Øst 1:60.000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and royute descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking: "Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Klassikeren på Hardangervidda

Hva er mer naturlig enn turstart på Finse når vi skal gå en klassikertur på Hardangervidda. Turen går på den østlige delen av Hardangervidda og har en fantastisk utsikt. På ...

Contact information