Hardangervidda fra fjell til fjord Hardangervidda - mountains and fjords

Guided Tours

From date
3. August 2013
To date
10. August 2013
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, , Fjelltur, Fellestur, Hyttetur, Pakketur, Ukestur
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Litlos , Sandhaug
Area
Hardangervidda, Hardangervidda (see the map)
Tournumber
3110/13
This event is over!
Hvilke kontraster man kan oppleve på denne turen! Fra Halne og videre innover mot Sandhaug og Litlos fornemmer du det uendelige høyfjellsplatået på Hardangervidda.  Jo lenger vest man kommer, jo mer kupert blir terrenget. Fra Stavali går stien ned vakre Husedalen med sine fire storslåtte fossefall. Ferge fra Kinsarvik til Utne. Turen avsluttes på tradisjonsrike Utne Hotel ved Hardangerfjorden.  

 

- Fottur fra hytte til hytte i 8 dager
- Langs de fire fossene i Husedalen
- Hardangerviddas høyfjellsplatå
- Båttur på Hardangerfjorden

   

PROGRAM:

Dag 1 Ankomst Stigstuv 
Oppmøte på Oslo Sentralbanestasjon 20 minutter før avreise ved nedgangen til plattformen for toget. Se monitor i avgangshallen. Avreise fra Oslo S kl. 08.05 med Bergenstoget mot Geilo, ankomst 11.40. Videre med buss til Halne, ankomst kl. 12.35. Til fots vestover til stidele og T-merkede ruta fra Krækkja, krysser vi veien og går sørover til sommerbru over Skulevikåna. Videre mot sørvest til Lundhaukedalen. Opp vestfor Skaupsjøberget og over de flate viddene ned til Stigstuv (1245 moh), 4 t.
Dag 2

Stigstuv - Sandhaug
Lett tur sørvestover vidda forbi flere vann til Sandhaug (1250 moh), 5 t .

Dag 3 Sandhaug - Litlos
Fortsetter sørvestover forbi Besso, småkupert videre til Litlos (1180 moh), 8 t.
Dag 4 Litlos
Overliggedag. Turleder og deltakere bestemmer dagsprogrammet.
Dag 5

Litlos - Torehytten
I nordvestlig retning til Torehytten  (1330 moh). Dere passerer viddas høyeste topp, Hårteigen (1690 moh), 5 1/2 t.

Dag 6

Torehytten - Stavali
Fortsatt nordvest i et mer vestlandspreget terreng til Stavali   (1024 moh), 7 t.

Dag 7

Stavali - Utne Hotel
Bratt ned til Kinsarvik som ligger ved Hardangerfjorden, 6 t. Ferge fra Kinsarvik til Utne. Tid for litt luksus på historiske Utne hotell etter endt tur.

Dag 8

Hjemreise fra Utne
Avreise med ferge fra Utne kl 10.30 til Kvanndal, videre med ekstrabuss til Voss, ankomst kl 11.50. Tog fra Voss kl 13.10 til til Oslo S, ankomst kl 19.05.


  

 Pris Kr. 6.390,- fra Halne/til Utne
Kr. 7.795,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 950,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.
Annet  = selvbetjent hytte
t = Antall timer effektiv gange uten pause
Kart

Turkart Hardangervidda vest 1:100 000 og/eller Turkart Hardangervidda Vest og Eidfjord 1:50.000.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Utstyr

Se vår: pakkeliste sommer

Generell
informasjon

Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i generelle vilkår fellesturer. Se også: viktig informasjon sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.


UT. no
Mer generell informasjon finner du på "Hele Norges Turplanlegger", se ut.no.

Kontaktinformasjon
Skulle det være spørsmål angående turen, kart eller om utstyr, anbefaler vi å ta kontakt med vår turinformasjon på 22 82 28 22 mandag til fredag mellom 08.30 - 16.00 eller på e-post turinfo@dntoslo.no.

FOR BOOKING - VELG DATO ØVERST TIL HØYRE

This hike we consider as one of the “gems” in our program. There will be great variety in natural scenery; starting at the high mountain plateau, continuing through the broken western part and passing several waterfalls on the way down to the Hardangerfjord. The authentic Utne Hotel by the fjord gives the hike a historic ending. Ready for so spectacular, but long hikes of 7 hours and even more? Accommodation in staffed lodges and self-service cabins.


 

- From cabin to cabin in 8 days
- The high mountain plateau of Hardangervidda
- The valley, Husedalen, with 4 waterfalls
- Boat trip on the Hardangerfjord

 

PROGRAM

Day1 Arrival Stigstuv
Meeting point by the platform at the Oslo central station 20 minutes before departure. Look for the platform on the monitor. Departure with the train to Bergen at 08.05, arrival at Geilo 11.40. From Geilo the group will go by bus to Halne, arrival at 12.35. Hike southwards to the lodge Stigstuv (1245 m), 4 hrs.
Day2 Stigstuv - Sandhaug
South-west passing several lakes to the lodge Sandhaug (1250 m), 5 hrs.
Day3 Sandhaug - Litlos
Passing the lodge Besså along several small lakes to the lodge Litlos (1180 m), where we stay for two nights, 8 hrs.
Day4 Litlos
Extra night in Litlos. Hike in the beautiful area around the lodge or take a resting day.
Day5 Litlos - Torehytten
Northwest passing the highest top at Hardangervidda, Hårteigen (1690 m). On to the cabin Torehytten  (1330 m), 5 1/2 hrs.
Day6 Torehytten - Stavali
Northwest in more hilly terrain to Stavali  (1024 m), 7 hrs.
Day7 Stavali - Utne
Down the spectacular valley, Husedalen. A typical Norwegian scenery with four great waterfalls. Ending up in Kinsarvik by the Hardangerfjord, 6 hrs. By ferry to Utne 17.30, arrival 18.00. Accommodation in the historic Utne hotel, established in 1720.
Day8 Return to Oslo
Departure by ferry from Utne 10.30 to Kvanndal, by bus to Voss, arrival 11.50. Train from Voss 13.10 to Oslo Central St., arrival 19.05. It is possible to continue the trip from Voss by train to Bergen, arranged on your own.

  

About the terrain Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high mountain plateau of Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. There are significant differences between the west side, which is dominated by rocky terrain and expanses of bare rock, and the east side, which is much flatter and more heavily vegetated.
 Price

Kr. 7.795,- from Halne/to Utne
Kr. 6.390,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 950,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Miscellaneous

hrs = The duration given in the program is estimated walking time without breaks.
 = self-service cabin

m = meters above sea level.

Map Turkart Hardangervidda 1:100 000 and/or Turkart Hardangervidda Vest and Eidfjord 1:50.000. Get maps by contacting our Tour Information Centre.
Have a look at ut.no for updated map- and trail information. 
Equipment

See our: Summer hiking gear list

General information

When participating on this tour, you agree to that you have read and accepted our conditions and terms: General information.


Tour Information Centre 
If you have any questions about the tour, maps or equipment please contact our tourinformation. Tlf. +47 22 82 28 22, opening hours: 08.30 - 16.00 Monday to Friday, or e-mail to: turinfo@dntoslo.no

 

 

Hardangervidda fra fjell til fjord

Hvilke kontraster man kan oppleve på denne turen! Fra Halne og videre innover mot Sandhaug og Litlos fornemmer du det uendelige høyfjellsplatået på Hardangervidda. Jo lenger vest man kommer, jo ...

Contact information