Jotunheimstien gjennom Langsua Jotunheimstien through Langsua national park

This event is over!

Jotunheimstien gjennom Langsua er en skikkelig god-tur! En real hytte-til-hyttetur på særdeles gode og trivelige stier i et fjellområde som har mye å by på.

Ferden går gjennom spennende fjelltrakter med furumo, bjørkelier, flyer og topper. Her er det frodig også høyt til fjells. Turen begynner i mykt seterfjellandskap ved den betjente DNT-hytta Liomseter og avsluttes ved storslagne Gjende. Selvbetjeningshyttene på turen er enkle, sjarmerende og velholdt. De siste to nettene blir vi vartet opp på de betjente fjellhyttene Sikkilsdalseter og Gjendesheim. Langsua er verdt å bli kjent med!


Program:

Dag 1 Ankomst Liomseter (915 moh)
Oppmøte på Lillehammer stasjon kl. 16.00. Videre med ekstrabuss til Liomseter. Vel framme nyter vi en god middag. Om kvelden blir det presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2 Liomseter - Storkvolvbua, selvbetjent (1.200 moh), ca 16 km/5 timer
Vi spiser en solid frokost og smører niste. Deretter begir vi oss nordover i åpent og lett fjellterreng til Storkvolvbua. Storkvolvbu ligger høyt og fritt med en nydelig elv rennende rett utenfor. Bruk tiden godt på denne fantastiske plassen.

Dag 3 Storkvolvbua - Storhøliseter, selvbetjent (980 moh), ca 14 km/4 timer
Vi fortsetter nordover på Jotunheimstien til den gamle seteren Storhøliseter. Plassen har et historisk sus over seg. Den eldste hytta, Casparistua, er bortimot 300 år gammel. Den er oppkalt etter vår kjente høyfjellsdikter Theodor Caspari (1853-1948), som bodde på Storhøliseter gjennom mange år. Mye av Casparis diktning er inspirert av turene nettopp i dette området.  Et fantastisk tun å tilbringe kvelden på - og kanskje hestene står på jordene og venter på en prat...

Dag 4 Storhøliseter - Oskampen, selvbetjent (1.175 moh), ca 13 km/4 timer
Vestover i åpent og lett terreng til Oskampen. Igjen kommer dere til en hytte som er vel plassert - rett under Oskampen -  med nydelig utsikt og vakre, små tjern rundt seg. Denne kvelden er siste mulighet for å lage seg en selvkomponert middag med ingredienser fra proviantlageret,

Dag 5 Oskampen - Sikkilsdalseter(1.006 moh), ca 11 km/4 timer
Flott tur mot vakre Sikkilsdalseter. Idag skal dere opp i høyden, på ca 1.525 moh, før dere tipper ned i Sikkilsdalen. Ta gjerne avstikkeren opp til Vangstulkampen på 1.624 moh når dere først er der oppe. Vel nede på idylliske og ærverdige Sikkilsdalseter kan dere slappe av på tunet med en kald drikke. Denne kvelden kan dere også nyte middag servert ved bordet. Husk å hilse på hestene som tusler rundt på vollene rundt setra.

Dag 6 Sikkilsdalseter - Gjendesheim(994 moh), ca 17 km/6 timer (over Sikkilsdalshø)
Etter en deilig frokost skal vi idag ta turen over Sikkilsdalseggen, en fantastisk flott egg, som nok der og da slår knock out på Besseggen. Deretter rusler vi opp på Sikkilsdalshø (1.778 moh) som byr på nydelig utsikt utover nesten hele Jotunheimen. Vi går ned fra toppen som avsluttes gjennom Maurvangen camping og på sti/vei siste bit bort til Gjendesheim. Gjendesheim tar i mot oss med grønne Gjende som kulisse, og en 3-retters avslutningsmiddag.

Dag 7 Hjemreise. Ekstrabuss Gjendesheim til Otta
Etter en siste frokost med gjengen tar vi ekstrabuss fra Gjendesheim kl. 09.30 til Otta stasjon. Beregnet ankomst Otta, innen kl. 11.00.

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr  7.999,- fra Lillehammer stasjon/til Otta stasjon
Ikke-medlemstillegg kr 1.500,-  Bli medlem i DNT

Turpakken inkluderer: Overnatting, ekstrabusser,  turledere og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag på betjente hytter, proviant på selvbetjeningshytter), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Maks antall deltakere: 12 (pluss to turledere) 

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Passer turen for meg?

Gradering av turen: rød (men mest blå)
Sommerfjellet er vakkert, men  selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier.  Pakk sekken riktig og smart.

Overnatting:
Deltakerne bor på 4-6-sengsrom i egen lakenpose.

Les mer om hyttene her:

Liomseter

Storkvolvbua

Storhøiliseter

Oskampen

Sikkilsdalseter

Gjendesheim

Matallergi: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.Om du har spesielle matbehov, bør du ta med denne maten selv.

Denne ruta er også en del av en ny langrute som blir lansert i 2022.

Hvordan komme til/fra oppmøtested?
Deltakerne må selv sørge for å komme fram til oppmøtested for turen på egenhånd. Hverken turleder, administrasjon eller bestyrere kan - av ulike årsaker - organisere samkjøring med privatbiler. Det er viktig at man sikrer seg en transportløsning før man melder seg på turen. 

Med offentlig transport fra Oslo:
Tog til Lillehammer. Sjekk rutetider på vy.no eller entur.no

Retur med tog/buss fra Otta stasjon: Sjekk rutetider på vy.no eller entur.no

DNT Oslo og Omegn er ikke ansvarlig for om det blir endringer/feil på rutetidene.  Deltakerne er selv ansvarlig for å undersøke om rutetidene er riktige før påmelding til turen.

Med egen bil fra Oslo:
E6 eller Rv4 nordover til LIllehammer. 

Kart og ruteinformasjon:
NordecaTopo 3000 Langsua nasjonalpark og Nordeca Turkart Beitostølen  - begge 1:50000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Du kan benytte lakenpose/sengetøy i sengene på de betjente hyttene. Sovepose kan ikke benyttes.

Smittevernstiltak og hygiene på turer og hytter

Normale regler:
- Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.
- Fortsett å vaske hender grundig. Har du ikke tilgang på varmt vann og såpe benytt håndsprit.
- Bruk papirlommetørkle. Har du ikke tilgang på dette er det best å hoste i albuekroken.

DNT forholder seg til FHIs smittevernsregler ved gjennomføring av turer og aktiviteter.

FHIs temaside 

Før påmelding:

Husk å lese  Viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Turledere og rutene:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her.  

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.   

 

 

SFoslo2022

English

 

Jotunheimstien through Langsua national park is a really nice and exciting trip! A real cabin-to-cabin trip on good and pleasant trails in a mountain area that has a lot to offer.

The tour goes through exciting mountain tracts with pine- and birch-forest, open landscape and peaks. The trip begins in soft mountain scenery at the serviced DNT cabin Liomseter and ends at magnificent lake Gjende. The self-service cabins on the trip are simple, charming and well maintained. The last two nights we are looking forward to visit the staffed cabins Sikkilsdalseter and Gjendesheim.

Langsua is worth getting to know!


Program:

Day 1 Arrival Liomseter (915 m.a.s.l.)

Attendance at Lillehammer station at 16.00. Further by extra bus to Liomseter. At Liomseter we enjoy a good dinner. In the evening there will be a presentation and information about the trip.

Day 2 Liomseter - Storkvolvbua, self-service (1.200 m.a.s.l.), approx 16 km/5 timer

After breakfast we head north in open and light mountain terrain to Storkvolvbu. Storkvolvbu is located high and free with a beautiful river flowing right outside. Use your time well at this wonderful place.

Day 3 Storkvolvbua - Storhøliseter, self-service (980 m.a.s.l.), approx  14 km/4 timer

We continue north on the path Jotunheimstien to Storhøliseter. The place has a historie; The oldest cabin, Casparistua, is almost 300 years old. It is named after our famous mountain poet Theodor Caspari (1853-1948), who lived at Storhøliseter for many years. Much of Caspari's poetry is inspired by the tours in this area. A fantastic yard to spend the evening on - and maybe the horses are standing on the fields waiting for a chat.

Day 4 Storhøliseter - Oskampen, self-service (1.175 m.a.s.l.), approx  13 km/4 timer

We walk  in open and easy terrain to Oskampen. Again you come to a cabin that is well located - just below Oskampen - with beautiful views and beautiful, small lakes around it. This evening is the last opportunity to make a self-composed dinner with ingredients from the provisions store.

Day 5 Oskampen - Sikkilsdalseter(1.006 m.a.s.l.), approx  11 km/4 timer

To day we will have a great trip to beautiful Sikkilsdalseter. Today you are going up to the height, at about 1,525 masl, before you tip down into the valley Sikkilsdalen. Feel free to take the detour up to Vangstulkampen at 1,624 masl once you are up there. Well down at  Sikkilsdalseter you can relax in the yard with a cold drink. This evening you can also enjoy dinner served at the table. Remember to greet the horses roaming the ramparts around the farm.

Day 6 Sikkilsdalseter - Gjendesheim(994 m.a.s.l.), approx  17 km/6 timer (over Sikkilsdalshø)

After a delicious breakfast, we will today take the trip to Sikkilsdalseggen, a wonderful edge, which probably knocks out Besseggen. Then we walk up to Sikkilsdalshø (1,778 m.a.s.l.) which offers beautiful views over almost the entire Jotunheimen. We go down from the top which ends through Maurvangen camping and on the path / road to Gjendesheim. Gjendesheim welcomes us with green lake Gjende as a backdrop, and a 3-course dinner.

Day 7 Gjendesheim to Otta by extra-bus

After a last breakfast with the gang, we take extra-bus from Gjendesheim at 09.30 to Otta station. Estimated arrival Otta, at 11.00.

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km/h. Please note that breaks, weather and trail conditions, etc. are not included in estimated hike times.

Price:
NOK 7.999,- from Lillehammer/to Otta
Non-member surcharge NOK 1,500,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leadership, extra-busses, all meals (breakfast, packed lunch/thermos, normally three-course dinner) except: First day only dinner and last day only breakfast plus packed lunch/thermos.

Food allergy or special dietary needs: Notify when registering!

Maximum participants on this tour: 12 (two tour leaders)

A welcome letter is sent to all participants 1-2 weeks before the start of the tour. Among other things, it names the main tour guide and gives contact information for him/her.

Tour grading: red (but mostly blue)
Mountains are beautiful in the summer, but even the easiest hike can be challenging with challenging weather - including snow. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and that provide comradeship and good stories. Pack your backpack wisely.

About the terrain:
Hardangervidda is Norway's biggest National Park and the largest high-mountain plateau in Europe. The landscape of the Hardangervidda is characterised by barren, treeless moorland, interrupted by numerous pools, lakes, rivers and streams. There are significant differences between the west side, which is dominated by rocky terrain and expanses of bare rock, and the east side, which is much flatter and more heavily vegetated.

Accommodation:
In all cabins the participants sleep in 4-6 bed rooms and must use a sheet sleeping bag.

Please read more about the cabins we will visit:

Liomseter

Storkvolvbua

Storhøiliseter

Oskampen

Sikkilsdalseter

Gjendesheim

Self-service cabins:
The cabins are equipped with everything you need such as tableware, food (not fresh food), facilities for washing, wood and gas. In self-service cabins we prepare the meals together. Limited choice of food for vegetarians and people with allergies.

How to get to/from the meeting place?

The participants are themselves responsible for arriving in good time at the meeting place for the trip. Neither the tour guide, nor DNT administration, can - for various reasons - organize carpooling with private cars. It is important that you secure a transport solution before you sign up for the trip.

By public transport from Oslo:

Train from Oslo S to Lillehammer station. See timetables on entur.no or vy.no

DNT Oslo og Omegn is not responsible for changes/errors in the timetable. Participants are responsible for checking whether the timetable is correct before registering for the trip.

By car:

To Lillehammer

Map and route descriptions:
Nordeca Topo 3000 Langsua nasjonalpark og Nordeca Turkart Beitostølen  - both 1:50000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.  

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommended 
Summer Hiking gear list.  

Infection control measures and hygiene on trips and cabins

Normal rules:
- Stay at home if you feel ill.
- Wash your hands regularly. If you do not have access to hot water and soap, use rubbing alcohol.
- Use a paper handkerchief. If you do not have access to this, it is best to cough in your elbow.

Generel information:
Please read this information before booking:
"Important information for summer tours"

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ 

 

Jotunheimstien gjennom Langsua

Jotunheimstien gjennom Langsua er en skikkelig god-tur! En real hytte-til-hyttetur på særdeles gode og trivelige stier i et fjellområde som har mye å by på. Ferden går gjennom spennende fjelltrakter med ...

Contact information