Klassikeren i Breheimen Breheimen Classic

Guided Tours

From date
19. August kl. 09:30
To date
23. August
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, , Breheimen, Hyttetilhytte, Turkatalog2020, Turkatalog2020_Hyttetilhytte
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Nørdstedalseter , Sota Sæter
Area
Breheimen med Jostedalsbreen (see the map)
Tournumber
12626

Breheimen forbinder de fleste med høye fjell, mange breer, høye topper og ulendt terreng. Og det er jo ganske riktig! Kontraster på rekke og rad og samtidig frodig og åpent.

I Breheimen er det godt T-merkede ruter mellom alle DNT-hyttene, og vi ferdes stort sett i dette fjellområdet uten å gå i kø. Etter flere dager til fots i nydelig natur, avsluttes fjellturen med en spektakulær sykkeltur ned Fortunsdalen...... om du tør:) 

Les programmet og studèr kartet. Dette er en gylden sjanse til å bli bedre kjent med vakre Breheimen.

GRATIS REISE ÈN VEI HVIS T/R OSLO ER BESTILT!

PROGRAM:

Dag 1 Ankomst Sota Sæter
Vi tar buss VY146  fra Oslo Bussterminal kl. 09.30 til Bismo, ankomst 16.08. Videre med ekstrabuss fra Bismo kl 16.35 til Sota Sæter, ankomst ca kl 17.30. Vel framme på hytta blir det presentasjon av deltakere og turledere, gjennomgang og informasjon om fellesturen.

Dag 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta 1.280 moh (selvbetjent), ca 18 km, ca 7t
Fra frodige Sota Sæter går vi på sti gjennom flott furuskog opp til vakre Mysubytta som ligger rett over tregrensa. Deretter innover og oppover til vi når dagens mål - Sprongdalshytta - som ligger åpent og flott med vid utsikt. Maten tilbereder vi selv denne kvelden. Kanskje blir det solnedgangs-te ute på berget.

Dag 3 Sprongdalshytta - Arentzbu 880 moh (selvbetjent), ca 14 km, ca 7-8t
Etter en natt i høyden bærer det noen høydemetre nedover igjen. Arentzbu ligger i frodig, åpent landskap med Harbardsbreen mot nordøst og Spørteggbreen i sørvest. Her finner man roen.

Dag 4 Arentzbu - Nørdstedalseter, ca 17 km, ca 6-7t
Denne turen starter rolig før den bærer bratt opp Oksli. Ca 250 høydemetre gjøres unna opp Oksli og vi går videre østover til Leirvatnet der elva krysses på bro. Etter å ha passert Gravdalsvatnet får vi en bratt nedstigning til Fivelmyrane før vi tar siste strekk inn til Nørdstedalseter. På Nørdstedalseter blir vi tatt godt i mot av våre flotte bestyrere og rigger oss til på en av de koselige sovesalene i hovedbygningen. Se fram til full bevertning og en siste kveld med turvennene.

Dag 5 Nørdstedalseter til Fortun på sykkel - Fuglesteg (630 moh)
Det er helt utrolig at noen har lagt en vei fra Fortun på ca 20 moh og rett opp dalen opp til Nørdstedalseter som ligger på 937 moh. Denne turen tar vi rett og slett nedover på sykler lånt fra Nørdstedalseter. For en avslutning på turen! Vi sykler ut tidlig denne dagen og får samtidig en tur opp til fantastiske Fuglesteg. Fortun-Fuglesteg t/r, ca 9 km.
Buss fra Fortun kafe kl 15.05 via Lom til Otta, ankomst 18.25. Tog fra Otta kl 18.38 til Oslo S, ankomst kl 22.04.

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 5.462,- fra Bismo/til Fortun
Kr 6.953,- fra/til Oslo  (Gratis reise fra Oslo hvis retur-reise er bestilt. Ved booking må dette "plukkes")
Ikke-medlemstillegg kr. 800,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, sykkel og sykkelhjelm siste dag, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Maks antall deltakere på turen: 10 (+to turledere)

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Annet:
På Nørdstedalseter bor gruppen på den hyggelig sovesalen.

Turleder behersker norsk og engelsk.

Velkomstbrev sendes deltakerne 1-2 uker før turstart. Der står det bl.a. hvem som er hovedturleder og kontaktinformasjon til denne.

Utstyr:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer

NB! Det er ikke lenger tillatt å benytte sovepose i sengene på DNT Oslo og Omegn sine betjente hytter. Lakenpose kan benyttes, evt. leie sengetøy

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Jotuneimen 1:100 000, for turen til Fuglesteg. Topo 3000 Breheimen nasjonalpark 1:50 000, dekker hele turen minus stien opp til Fuglesteg.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her: 
Sota Sæter
Sprongdalshytta (selvbetjent),
Arentzbu (selvbetjent)
Nørdstedalseter
Fuglesteg

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Turledere:
Våre turledere er frivillige. De har gjennomgått turlederkurs og har mye fjellerfaring. Turlederne gjør sine turlederoppdrag med stor glede og deler villig sin friluftserfaring og - glede med deltakerne. Les gjerne mer om våre hvem våre turledere er her

 

Join us on our tour to Breheimen! This mountain area can offer high mountains, many glaciers, scree, green valleys and hilly terrain. Far from civilization, there is a good chance you wont meet anybody while hiking here. On the last day we ride bicycles down the Fortundal-valley, a very spectacular ride through this narrow valley. If you have a lot of hiking experience, this tour should be on your to-do list! 

Free bus-journey from Oslo if you have booked journey back to Oslo.

PROGRAM:

Day 1 Arrival Sota Sæter
Bus VY146 from Oslo Bussterminal at. 09.30 to Bismo, arr. 16.08. Extrabus from Bismo at 16.35 to Sota Sæter, arrival aprox. at 17.30. On the cabin we will have dinner and presentation of the tour. 

Day 2 Sota Sæter - Sprongdalshytta 1.280 masl, aprox. 18 km, aprox. 7h
From the lush Sota Sæter we follow a trail throug pinewood, up to Mysubytta. We continue on the waymarked route to Sprongdalshytta, in scree and hilly terrain. 

Day 3 Sprongdalshytta - Arentzbu 880 masl,  aprox. 14 km, aprox. 7-8h
After spending the night in high altitude, its time to come climb down. Arentzbu lies in beautiful green terrain.  Steep up from Sprongdalshytta, through scree and hilly terrain, before the trail goes down to Arentzbu. 

Day 4 Arentzbu - Nørdstedalseter, aprox. 17 km, aprox 6-7h
Following the trail along Rausdalsvatnet, before the steep climb up Oksli. We continue east toward Leirvatnet, crossing the river on a bridge. After passing Gravdalsvatnet, the trail goes steep down to Fivelmyrane, before walking the last part on a gravelroad. The hosts at Nørdstedalseter welcomes us to their wonderful cabin.  

Day 5 Nørdstedalseter - Fortun (with bikes) - Fuglesteg (630 masl)
It's quite breathtaking that someone decided to produce a road through the valley Fortundalen. We borrow bikes from Nørdstedalseter, and make our way down to Skjolden. We might have the time to hike up to Fuglesteg. Bus from Fortun Kafe at 15.05 via Lom to Otta, arrival 18.25. Train from Otta at 18.38, arrival Oslo Central Station at 22.04. 

Programme subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:
NOK 5.462,- from Bismo /to Fortun
NOK 6.953,- from/to Oslo (Free journey from Oslo if you have booked journey back to Oslo)

Additional non-member price NOK 800,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leader, bicycle last day, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Maximum participants: 10 (+two tourleaders)

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Map and route descriptions:
Topo 3000 Breheimen nasjonalpark 1:50 000 (covers most of the route, but not the last trail to Fuglesteg). Jotunheimen 1:100 000 (for the last part to Fuglesteg).

Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Read more about the cabins here: 
Sota Sæter
Sprongdalshytta (self-service cabin),
Arentzbu (self-service cabin)
Nørdstedalseter
Fuglesteg

Miscellaneous:
(selfservice) = self-service cabin

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Klassikeren i Breheimen

Breheimen forbinder de fleste med høye fjell, mange breer, høye topper og ulendt terreng. Og det er jo ganske riktig! Kontraster på rekke og rad og samtidig frodig og åpent. ...

Contact information