Magisk midtvintertur i Langsua Magic midwinter in Langsua

Guided Tours

From date
17. February kl. 07:34
To date
22. February
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Organizer
DNT Oslo og Omegn
Area
Langsua (Huldreheimen) (see the map)
Tournumber
12476
This event is over!

Langsua nasjonalpark, Jotunheimens forgård,  er et eventyrlig område med småkupert terreng og en fin kombinasjon av fjell, bjørkeskog og åpne platåer.

Det spesielle vinterlyset midtvinters gir magiske opplevelser. Kortere dager, stilhet og kaldt vær er alle ingredienser for en perfekt fjelltur i februar. Når man kommer fram til de koselige selvbetjeningshyttene, får fyr på peisen og egenkomponert middag i magen, er det ingenting som slår sjarmen og stemningen. Langt unna sivilisasjonen nyter vi dagene og kveldene i vakre Langsua, som også byr på utsikt til både Rondane og Jotunheimen.

Velkommen på tur med våre engasjerte og dyktige turledere.

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Storhøliseter (selvbetjent), ca 6 km, ca 2 t.​
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Sjekk informasjonstavla i avgangshallen for å finne ut hvilken plattform det er. Avreise med Lillehammertoget R10 kl. 07.34 til Lillehammer, ankomst kl.09.37 (fra Oslo Lufthavn Gardermoen kl 07.59). Videre med ekstrabuss fra Lillehammer kl 09.45 til Finnbøle parkeringsplass,ankomst ca kl. 12.00. På ski til Storhøliseter, (980 moh). Husk å ta med niste og drikke til turen.

Dag 2: Storhøliseter - Oskampen (selvbetjent), ca 16 km, ca 5-6 t.
Ruta går vestover, opp langs "Jotunheimstien", på nordsiden av Øyangen til Oskampen (selvbetjent, 1175 moh).

Dag 3: Oskampen - Skiurusten (selvbetjent), ca 17 km, ca 6 t. 
I åpent og småkupert terreng uten store stigninger går ruten sørøstover til Skriurusten (selvbetjent, 1040 moh). 

Dag 4: Skriurusten - Storkvolvbua (selvbetjent), ca 9-12 km, ca 3-4 t.
Turen går til Storkvolvbua (selvbetjent, 1200 moh). Hytta er plassert i hjertet av Langsua i et åpent og flott landskap.

Dag 5: Storkvolvbua - Strand fjellstue, ca 20 km, ca 6 t.
Vi følger kvista løype østover mot morgensolen et godt stykke før vi dreier rundt Leppvatnet og nordover mot Leppskaret. Videre uforkjøring mot Jentfjellet og videre ned mot Strand Fjellstue. Der blir vi vartet opp av betjeningen med middag, frokost og gode senger.

Dag 6: Hjemreise
Avreise fra Strand Fjellstue med ekstrabuss kl. 09.30 til Lillehammer stasjon, ankomst ca kl 10.45. Avreise med Drammenstoget R10 kl. 11.14 med ankomst Oslo S kl. 13.26 (ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 13.01).

Med forbehold om endring i programmet!
Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 


Generell informasjon:

Pris:
Kr 6.250,- fra/til Lillehammer
Kr 7.361,- fra/til Oslo S
Ikke-medlemstillegg kr 800,-. Bli medlem i DNT

Maks antall deltakere på denne turen: 10

Turpakken inkluderer: Overnatting, to turledere og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. NB! Hvis noen ønsker å variere frokost/nistepakkene sine på selvbetjeningshyttene, kan det være greit å ta med seg litt ferskt brødDet er kun knekkebrød på selvbetjeningshyttene.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Utstyr:
Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Fom vinteren 2019/20 kan ikke sovepose benyttes i sengene på DNT Oslo og Omegns betjente hytter. Benytt lakenpose/sengetøy.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Nordeca Skåbu-Espedalen-Fefor 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her: 
Storhøliseter
Oskampen
Skriurusten
Storkvolvbua
Strand Fjellstue

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap. Utvalget for glutenallergikere, vegetarianere og andre dietter er begrenset.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Tursenteret: info@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

The special winter light, shorter days, silence and cold weather are all elements for a perfect mountain tour in February. 

Langsua is a magnificent area with gentle terrain and with a great combination of mountains, forest and open plateaus. Here you can experience the great atmosphere in the smaller self-service cabins, far away from civilization. The first four nights we stay in self-service cabins, where we prepare all the meals together. 

Langsua offers a great view to Rondane nationalpark and Jotunheimen nationalpark.

Welcome on tour with our skilled tourguides.

Program:

Day 1: Arrival Storhøliseter (self-service cabin),  Approx. 6 km, approx. 2 hours. 
Meeting point at Oslo railwaystation (Oslo S), in the waiting area by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main entrance to find the correct platform. Departure with the Lillehammer train at 07.34 to Lillehammer, arrival 09.37. (Departure from Oslo Airport Gardermoen at 07.59). Extra bus from Lillehammer to Finnbøle parking, arrival approx. 12.00. Ski tour to the self-service cabin Storhøliseter (980 m.a.s.l.). Remember to bring beverage and lunch packet for this first day.

Day 2: Storhøliseter - Oskampen (self serviced), approx. 16 km, approx 5-6 hours. 
The route takes us westwards along "Jotunheimstien", on the north side of lake Øyangen to Oskampen (1175 m.a.s.l).

Day 3: Oskampen - Skriurusten (self serviced), approx. 17 km, approx 6 hours. 
In open and gentle terrain without steep climbs, our tour continues southwards to the self-service cabin Skriurusten (1040 m.a.s.l). Skriurusten is located north-west in Langsua National Park, near the border.

Day 4: Skriurusten - Storkvolvbua (selv serviced), approx 9-12 km. 4-5 hours
If the weather allows, it is worth taking a detour to climb the mountain Langsua (1500 m.a.s.l) on our way to Storkvolvbua (1200 m.a.s.l). This self-service cabin is placed in the heart of Langsua National Park in an open and beautiful landscape.

Day 5: Storkvolvbu - Strand Fjellhotell, approx 20 km, approx 7 hours.
We will follow marked tracks eastbound facing the morning sun a while before we make a turn around Leppvatnet og heading north towards Leppskaret. Downhill to Jentfjellet, turning left and then right down towards Strand Fjellstue. 

Day 6: Departure Strand Fjellhotell - Oslo S
Departure by extra bus at 09.30 to Lillehammer. By train at 11.14 from Lillehammer to Oslo Central St, arrival 13.26 (arr. Oslo Airport Gardermoen 13.01).

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


General information:

Price:
NOK 6.250,- from/to Lillehammer
NOK 7.361,- from/to Oslo
Addition for non-members: NOK 800,- Click here to become a DNT member

Maximum numbers of participants on this tour: 10

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain touring skis and boots -> https://english.dnt.no/choosing-ski-gear/
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Map and route descriptions
The map Skåbu-Espedalen Fefor 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Storhøliseter
Oskampen
Skriurusten
Storkvolvbua
Strand Fjellstue

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at info@dntoslo.no

Magisk midtvintertur i Langsua

Langsua nasjonalpark, Jotunheimens forgård,  er et eventyrlig område med småkupert terreng og en fin kombinasjon av fjell, bjørkeskog og åpne platåer. Det spesielle vinterlyset midtvinters gir magiske opplevelser. Kortere dager, stilhet ...

Contact information