Cancelled Jotunheimstien gjennom Langsua The Jotunheim trail through Langsua

Guided Tours

From date
30. June 2019 kl. 14:02
To date
6. July 2019 kl. 14:55
Difficulty
Medium  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Fottur, Sommer, Fjell, Jotunheimen, Hyttetilhytte, Tour, Langsua(Huldreheimen), Jotunheimen., Guided
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Gjendesheim , Liomseter
Area
Jotunheimen, Langsua (Huldreheimen) (see the map)
Tournumber
12270
This event is over!
Cancelled: This trip is unfortunately cancelled.

Ferden går gjennom spennende fjelltrakter med furumo, bjørkelier, flyer og topper. Her er det frodig også høyt til fjells. Turen begynner i mykt seterfjellandskap ved den betjente DNT-hytta Liomseter og avsluttes ved storslagne Gjende. Selvbetjeningshyttene på turen er enkle, sjarmerende og velholdt. Langsua er verdt å bli kjent med!


Program:

Dag 1 Ankomst Liomseter(915 moh)
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen ca 20 minutter før avreise. Trondheimstoget går kl. 14.02 til Lillehammer. Videre med ekstrabuss kl. 16.10 til Liomseter. Vi nyter en god middag før vi legger ut på langtur neste dag. Om kvelden blir det presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2 Liomseter - Storkvolvbua, selvbetjent (1.200 moh), ca 16 km/5 timer
Nordover i åpent og lett fjellterreng til Storkvolvbua.

Dag 3 Storkvolvbua - Storhøliseter, selvbetjent (980 moh), ca 14 km/4 timer
Vi fortsetter nordover på Jotunheimstien til den gamle seteren Storhøliseter.

Dag 4 Storhøliseter - Oskampen, selvbetjent (1.175 moh), ca 13 km/4 timer
Vestover i åpent og lett terreng til Oskampen.

Dag 5 Oskampen - Sikkilsdalseter(1.006 moh), ca 11 km/4 timer
Flott tur mot vakre Sikkilsdalseter.

Dag 6 Sikkilsdalseter - Gjendesheim(994 moh), ca 17 km/6 timer (over Sikkilsdalshø)
Ut fra værforhold vil vi enten velge ruten som går bratt opp på ryggen mellom Sikilsdalshornet og Sikkilsdalshø (1.778 moh) og ned til Gjendesheim, ca 6 timer, eller den alternative ruten langs Sikkilsdalsvatnet, ca 5 timer. Gjendesheim tar i mot oss med grønne Gjende i sikte og 3-retters avslutningsmiddag.

Dag 7 Hjemreise fra Gjendesheim
Avreise med Valdresekspressen (buss) Fra Gjendesheim kl.10.00 via Fagernes til Oslo. Ankomst Oslo bussterminal kl 14:50.

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen.

Generell informasjon

Pris:  
Kr. 6 159,- fra Lillehammer/til Gjendesheim
Kr. 7 067,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Antall deltagere: 12 stk

Gradering av turen (blå)

Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Annet:
Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Kart og ruteinformasjon:
Kart 1:50000: Topo 3000 Langsua nasjonalpark og Turkart Beitostølen.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Les mer om hyttene her:

Liomseter

Storkvolvbua

Storhøiliseter

Oskampen

Sikkilsdalseter

Gjendesheim

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

 

Jotunheimstien is the trail going from Oslo to Gjendesheim. We have chosen the most spectacular part of this route. Great variations and charming cabins are distinctive for this hike. Liomseter is the starting point in Langsua. Along the route we will stay in small, charming self-service cabins. Gjendesheim in Jotunheimen will be the final stop, where we can enjoy the view of the Jotunheimen mountains and the wonderful blue Lake Gjende.

Program: 

Day 1: Arrival Liomseter (915 m.a.s.l.)
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure by train to Lillehammer, 14:02. By bus from Lillehammer, 16:10 to Liomseter. 

Day 2: Liomseter - Storkvolvbua (1200 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox. 16 km/5 hrs
North into easy terrain to Storkvolvbua. 

Day 3: Storkvolvbua - Storhøliseter (980 m.a.s.l.) (self-service cabin), aprox. 14 km/4-5 hrs
We follow the trail Jotunheimstien to the old mountain farm Storhøliseter. 

Day 4: Storhøliseter -Oskampen (1175 m.a.s.l.) (Self-service cabin), aprox 13 km/4-5 hrs
We travel west in easy terrain towards Oskampen.

Day 5: Oskampen - Sikkilsdalseter (1006 m.a.s.l.), aprox. 11 km/4 hrs
Open and easy terrain to Sikkilsdalseter. 

Day 6: Sikkilsdalseter - Gjendesheim (994 m.a.s.l.), aprox 17 km/6 hrs
Two possible routes, depending on the weather. The trail over the ridge between Sikkilsdalshornet and Sikkidalshø (1778 m.a.s.l.) and down to Gjendesheim, 6 hrs. Or follow the trail alongside the lake Sikkilsdalsvatnet. We enjoy a 3-course dinner the last evening together at Gjendesheim. 

Day 7: Departure from Gjendesheim
Departure by bus 10.00 from Gjendesheim, Valdresekspressen, through Fagernes to Oslo Bus Terminal, arrival 14.50. 

Programme is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and the trails conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price: 

NOK 6 159 ,- from Lillehammer/to Gjendesheim
NOK 7 067,- from/to Oslo
Additional non-member price NOK 750,-. Sign up for DNT-membership.

The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Number og participants: 12 ppl.

Please read more about the cabins here:

Liomseter

Storkvolvbua

Storhøiliseter

Oskampen

Sikkilsdalseter

Gjendesheim

Tour grading: Blue
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The maps 1:50000: Topo 3000 Langsua nasjonalpark and Turkart Beitostølen.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Jotunheimstien gjennom Langsua

Ferden går gjennom spennende fjelltrakter med furumo, bjørkelier, flyer og topper. Her er det frodig også høyt til fjells. Turen begynner i mykt seterfjellandskap ved den betjente DNT-hytta Liomseter og avsluttes ...

Contact information