Magisk midtvintertur i Langsua Magic midwinter in Langsua

Guided Tours

From date
18. February 2019 kl. 07:34
To date
23. February 2019 kl. 13:26
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Hyttetur, Fjelltur
Organizer
DNT Oslo og Omegn
Area
Langsua (Huldreheimen) (see the map)
Tournumber
12125

Det spesielle vinterlyset midtvinters, kortere dager, stilhet og kaldt vær er alle ingredienser for en perfekt fjelltur i februar. Langsua er et magisk område med småkupert terreng og med en fin kombinasjon av fjell, bjørkeskog og åpne platåer.

Opplev den koselige atmosfæren i små selvbetjente hytter langt fra sivilisasjonen. De første fire nettene tilbringes i selvbetjente hytter. Siste overnatting bli med litt mer luksuriøs på Strand fjellstue. Turen anbefales for de med tidligere erfaring med skigåing i fjellet.

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Storhøliseter (selvbetjent), ca 6 km, ca 2 t.​
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Sjekk informasjonstavla i avgangshallen for å finne ut hvilken plattform det er. Avreise med Lillehammertoget kl. 07.34 til Lillehammer, ankomst kl.09.37 (fra Oslo Lufthavn Gardermoen kl 07.59). Videre med ekstrabuss til Finnbøle parkeringsplass,ankomst ca kl. 12.00 ( via Strand Fjellhotell om nødvendig) . På ski til Storhøliseter, (980 moh). Husk å ta med niste og drikke til turen.

Dag 2: Storhøliseter - Oskampen (selvbetjent), ca 16 km, ca 5-6t.
Ruta går vestover, opp langs "Jotunheimstien", på nordsiden av Øyangen til Oskampen (selvbetjent, 1175 moh).

Dag 3: Oskampen - Skiurusten (selvbetjent), ca 17 km, ca 6t. 
I åpent og småkupert terreng uten store stigninger går ruten sørøstover til Skriurusten (selvbetjent, 1040 moh). Skriurusten er plassert ved foten av Langsua.

Dag 4: Skriurusten - Storkvolvbua (selvbetjent), ca 9-12 km, ca 3-4 t.
Turen går til Storkvolvbua (selvbetjent, 1200 moh). Hytta er plassert i hjertet av Langsua i et åpent og flott landskap.

Dag 5: Storkvolvbua - Strand fjellstue, ca 20 km, ca 7 t.
Vi følger kvista løype østover mot morgensolen et godt stykke før vi dreier rundt Leppvatnet og nordover mot Leppskaret. Videre uforkjøring mot Jentfjellet og videre ned mot Strand Fjellstue. 

Dag 6: Hjemreise
Avreise fra Strand Fjellstue med ekstrabuss kl. 09.30 til Lillehammer stasjon, ankomst ca kl 10.45. Avreise med Drammenstoget kl. 11.14 med ankomst Oslo S kl. 13.26 (ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 13.01).

Generell informasjon:

Med forbehold om endring i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr. 6.720,- fra/til Lillehammer
Kr. 7 586,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr 750,-. Bli medlem i DNT

Maks antall deltakere på denne turen: 10

Turpakken inkluderer: Overnatting, to turledeer og alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos. NB! Hvis noen ønsker å variere frokost/nistepakkene sine på selvbetjeningshyttene, kan det være greit å ta med seg litt ferskt brødDet er kun knekkebrød på selvbetjeningshyttene.

Muligheter for å leie skiutstyr på Strand Fjellstue (ikke inkludert). Dette må forhåndsbestilles av hver enkelt direkte til Strand Fjellstue (mail: post@strand-fjellstue.noog betales ved henting. 

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skåbu-Espedalen-Fefor 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken 

Les mer om hyttene her: 
Storhøliseter
Oskampen
Skriurusten
Storkvolvbua
Strand Fjellstue

Pakkeliste vinter:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

The special winter light, shorter days, silence and cold weather are all elements for a perfect mountain tour in February. Langsua is a magnificent area with gentle terrain and with a great combination of mountains, forest and open plateaus. 

Here you can experience the great atmosphere in the smaller self-service cabins, far away from civilization. The first four nights we stay in self-service cabins, where we prepare all the meals together. The last day of the trip, we stay at a staffed cabin and enjoy a well-deserved dinner. 

Day 1: Arrival Storhøliseter (self-service cabin),  Approx. 6 km, approx 2 hours. 
Meeting point at Oslo Bus Terminal, in the waiting area by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main entrance to find the correct platform. Departure with the Lillehammer train at 07.34 to Lillehammer, arrival 09.37. (Departure from Oslo Airport Gardermoen at 07.59). Bus from Lillehammer to Finnbøle parking, arrival approx. 12.00. Ski tour to the self-service cabin Storhøliseter (980 m.a.s.l.). Remember to bring beverage and lunch packet for this first day.

Day 2: Storhøliseter - Oskampen (self serviced), Approx. 16 km, approx 5-6 hours. 
The route takes us westwards along "Jotunheimstien", on the north side of lake Øyangen to Oskampen (1175 m.a.s.l).

Day 3: Oskampen - Skriurusten (self serviced), Approx. 17 km, approx 6 hours. 
In open and gentle terrain without steep climbs, our tour continues southwards to the self-service cabin Skriurusten (1040 m.a.s.l). Skriurusten is located north-west in Langsua National Park, near the border.

Day 4: Skriurusten - Storkvolvbua (selv serviced), Approx 9-12 km. 4-5 hours
If the weather allows, it is worth taking a detour to climb the mountain Langsua (1500 m.a.s.l) on our way to Storkvolvbua (1200 m.a.s.l). This self-service cabin is placed in the heart of Langsua National Park in an open and beautiful landscape.

Day 5: Storkvolvbu - Strand Fjellhotell, approx 20 km, approx 7 hours.
We will follow marked tracks eastbound facing the morning sun a while before we make a turn around Leppvatnet og heading north towards Leppskaret. Downhill to Jentfjellet, turning left and then right down towards Strand Fjellstue. 

Day 6: Departure Strand Fjellhotell - Oslo
Departure by extra bus at 09.30 to Lillehammer. By train at 11.14 from Lillehammer to Oslo Central St, arrival 13.26 (arr. Oslo Airport Gardermoen 13.01).

General information:

Please note that the program is subject to alteration.

All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


Prices

DNT members:
NOK 6 720,- from/to Lillehammer
NOK 7 586 ,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum numbers of participants on this tour: 10

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch / filling of Thermos. Note! If you wish to vary your breakfast or packed lunch, we recommend to take with you fresh bread. Self-service cabins only have crisp bread.

If you wish to arrange ski rentals, you will have to prebook this from Strand Fjellhotel. For booking, please contact the hotell directly. E-mail: post@strand-fjellstue.no

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The map Turkart Langsua 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Storhøliseter
Oskampen
Skriurusten
Storkvolvbua
Strand Fjellstue

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. 
All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel.Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours
Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours.

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Magisk midtvintertur i Langsua

Det spesielle vinterlyset midtvinters, kortere dager, stilhet og kaldt vær er alle ingredienser for en perfekt fjelltur i februar. Langsua er et magisk område med småkupert terreng og med en fin ...

Contact information