DNT-buss Otta - Gjendesheim DNT-bus from Otta to Gjendesheim

Guided Tours

Date
8. March kl. 12:00
Appropriate for
Adults, Youth, Senior Citizens
Tour types
Guided Tours, , Transport, Fjellbuss, Buss, Dnt-Buss
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Gjendesheim
Area
Jotunheimen (see the map)
Tournumber
12067
This event is over!

Ta DNT-buss til fjells i hele vinter
DNT Oslo og Omegn setter opp egne busser mellom Otta og Gjendesheim i vinter - med mulighet for korrespondanse til Glitterheim på flere av avgangene. Dette gjør vi for at du skal kunne komme deg enkelt, greit og raskt til fjells fom februar tom april

SE ALLE AVGANGSDATOER I RAMME PÅ HØYRE SIDE.

Pris DNT-bussen:

DNT-medlemmer: kr 280,- Ikke-medlemmer: kr 330,-
Prisen inkluderer frakt av ski og bagasje/sekk (1 kolli pr pers + ski). Ingen rabatt for barn.

Generell informasjon og vilkår:
Billettene må kjøpes på nett minimum to virkedagerdager før avreise.  Ingen refusjon ved avbestilling. Det er ikke tillatt å ta med hunder på bussen. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at de oppsatte ankomsttider er cirkatider. Ved ekstraordinære forhold kan det oppstå forsinkelser. DNT Oslo og Omegn fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle følger av forsinkelser.
Alle bussene kjører fra Otta stasjon kl. 12.00

Avstigning:
Veoli                 - 13.00
Hindseter         - 13.15
Bessheim         - 13.25
Gjendesheim   - 13.00

Bussjåfør har passasjerliste.  Hvis ledige plasser på Otta kan man bli med bussen. Sjåføren noterer navn, telefon og e-post. Reisen blir fakturert i ettertid.

Det er også satt opp returbusser fra Gjendsheim, med mulighet for påstigning Bessheim, Hindsæter og Veoli (Glitterheim).

Se turnr 12124 for informasjon og bestilling av DNT-buss Gjendesheim-Otta.

TIPS TIL TURER 

Gjendesheim holder dørene åpne allerede fom uke 8 - vinterferie - til 1.mai,  og da kan det være kjekt å vite at det er enkelt å ta seg en helgetur eller et ukesopphold. 

Glitterheim er betjent 22/3-22/4 og da settes det opp beltebil fra Veoli og inn til hytta (les mer om beltebiltransporten på nettsidene til hytta). Man kan benytte selvbetjeningshytta når betjent hytte er steng.

Turforslag 1:
Fredag: Tog til Otta. Buss til Gjendesheim. Middag og overnatting.
Lørdag: Skitur til Glitterheim 
Søndag: Skitur til Veoli. DNT-buss ca kl. 15 til Otta. Tog hjem.

Turforslag 2:
Fredag: Tog til Otta. Buss kl 12 fra Otta til Gjendesheim. En liten skitur rekker du før middag og overnatting. 
Lørdag: Dagstur i området. Her kan du gå både flatt, bratt og kupert. 
Søndag: En finfin skiopplevelse rekker du før bussen går til Otta kl. 14.30. Tog fra Otta

Turforslag 3:
Å bo på Gjendesheim mange dager er å anbefale. Da får du skikkelig roen, og muligheter til å bli godt kjent i området.
Fredag-søndag - 10 dgr
Vinterferien (uke 8)
Påske

Turforslag 4:
Gå gjennom Langsua, Jotunheimens forgård, og besøk de fine selvbetjeningshyttene der. Avslutt på Gjendesheim med deilig middag og full service før du tar bussen hjem.

Skileie på Gjendesheim:
På Gjendesheim kan du leie ski - både fjellski og randonèski- komplett utstyr! Ta kontakt med Gjendesheim for å holde av utstyr.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

 

Join the DNT bus to the mountains this winter!

This winter DNT Oslo and Omegn organize bus shuttle between Otta and Gjendesheim. The bus will stop at several places along the way, so that you may be able to also visit the route to  Glitterheim by this bus. DNT Oslo and Omegn are organizing this bus, to get more people easy and fast from city to the mountains. This offer runs from February throughout April 2019.

See all departure dates in the box on the right side of this page.

Price DNT Bus:

DNT members: NOK 280, - Non-members: NOK 330, -

The price includes transportation of ski and baggage (1 package per person + ski). No discount for children.

General Information and Terms:

Tickets must be purchased online at least two business days before departure. No refund if cancelled. It is not allowed to bring dogs on the bus.

We specifically note that the estimated arrival times are round times, and delays may occur. DNT Oslo and Omegn disclaims any responsibility for any consequences of delays.

All buses run from Otta Station.

If you do not book in advance, you may also join the bus directly at Otta station. But then we can not guarantee availability. Our bus driver has a passenger list, and will note your name, phone and e-mail. The bus fare will then be billed to you in retrospect.

There are also set up return buses from Gjendsheim, with the possibility of boarding Bessheim, Hindsæter and Veoli (Glitterheim).

See tour number 12124 for information and booking of the return bus with DNT from Gjendesheim to Otta.

Have a nice trip!

--------------------------------------------------------------------------------------------

The Gjendesheim cabin - www.gjendesheim.dnt.no is open from February until May 1st 2019.

The Glitterheim cabin is serviced from March 22nd to April 22nd  2019. A weasel can take you from Veoli and into the cabin. Please read more about the weasel transport on Glitterheims own website: www.glitterheim.dnt.no  You can always use Glitterheims self-service cabin when the cabin is closed. Just make sure to bring your DNT key! Please read more about our special membership keys here: https://english.dnt.no/the-dnt-key/

Here are some tour suggestions from us:

Tour suggestion 1:

Friday: Train to Otta. Bus to Gjendesheim. Dinner and accommodation.

Saturday: Skiing to Glitterheim

Sunday: Ski to Veoli. DNT bus approx. at 15:00 to Otta.

Tour suggestion 2:

Friday: Train to Otta. Bus at 12:00 from Otta to Gjendesheim. A small ski trip around the Gjendesheim area before dinner and accommodation.

Saturday: Day trip in the area. Here you can ski both in flat, steep and hilly terrain.

Sunday: A nice skiing experience before the bus goes to Otta at 14:30. Train from Otta

Tour suggestion 3:

Staying at Gjendesheim many days is recommended. Then you get proper tranquility and the opportunity to get well known in the area.

Friday-Sunday - 10 days

Tour suggestion 4:

Go through the Langsua National Park, in  the start of Jotunheimen , and visit the nice self-catering cabins there. Finish at Gjendesheim with delicious dinner and full service before heading home.

Rent your skiis at Gjendesheim:

At Gjendesheim you can rent skis - both mountain skiing and randoneè ski-complete equipment! Please contact Gjendesheim.

DNT-buss Otta - Gjendesheim

Ta DNT-buss til fjells i hele vinter DNT Oslo og Omegn setter opp egne busser mellom Otta og Gjendesheim i vinter - med mulighet for korrespondanse til Glitterheim på flere av ...

Contact information