SAGA I - Lillehammer-Rondane SAGA I Lillehammer- Rondane

Guided Tours

From date
30. March kl. 07:34
To date
6. April
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Hyttetilhytte, Saga
Organizer
DNT Oslo og Omegn
Area
Lillehammer-Rondane (see the map)
Tournumber
12046
This event is over!

Skituren over Ringebufjella og inn i Rondane er en praktfull rute med mye utsikt og lettgått terreng. Vi trekkes sakte, men sikkert mot Rondane og Dovrefjell. 

Over Ringebufjellene besøker vi flere av selvbetjeningshyttene til DNT. Siste natt unner vi oss full service på et hotell før vi siste dag også får en skitur til Mysuseter før hjemreise.

"SAGA" er DNT Oslo og Omegns langrute fra Lillehammer til Snøhetta. 220 km over Ringebufjell, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier (sommerstid), med overnatting på betjente og ubetjente hytter. Fra Birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør på ruta, til eventyrlige Snøhetta i nord. Fra Peer Gynt og Dovregubben i Rondeslottet, til “Enig og tro til Dovre faller”. 

Er du klar for å skape din SAGA?

Program

Dag 1: Ankomst Lillehammer - Hornsjø hotell, ca 15 km, ca 4-5 t
Oppmøte på Oslo Sentralstasjon 20 minutter før avreise. Se monitor i avgangshallen for plattform. Avreise fra Oslo S kl. 07.34 med tog til Lillehammer, fra Oslo Lufthavn kl.07.59, ankomst kl 09.37. Videre med buss til Nordseter. På ski  i maskinpreparerte spor til Hornsjø hotell. Vi overnatter på vandrehjemmet her. Ta med god matpakke til denne dagen!. 

Dag 2: Hornsjø - Djupsli (selvbetj), ca 25km, ca 8-9t
Etter et behagelig opphold på Hornsjø, følger vi kvistet løype og lengste strekning på denne turen, mot Djupslia (950moh).

Dag 3: Djupslia -Vetåbu (selvbetjent), ca 17km, ca 5-6t
Retning nord, vi følger Trollløypa til Vetåbua (925 moh).

Dag 4: Vetåbua - Jammerdalsbu(selvbetjent), ca 21km, ca 6-7t
Vi fortsetter ferden på Ringebufjellet, mot Jammerdalsbu (1130 moh).

Dag 5: Jammerdalsbu - Gråhøgdbu (selvbetjent), ca 18km, ca 5-6t
Nå beveger vi oss inn på Venabygdsfjellet, over frosne myrer og tjern til Gråhøgdbu (1135 moh).

Dag 6: Gråhøgdbu - Eldåbu (selvbetjent), ca 18km, ca 6-7t
Vi tar skia fatt i retning Spidsbergseter, før kvistinga tar oss nordover og etterhvert ankommer Eldåbu (1005 moh). 

Dag 7: Eldåbu - Rondablikk høyfjellshotell, ca 18 km, ca 5-6t
Denne etappen går til Rondablikk og er ikke en ordinær SAGA-etappe. Vi hotellet og nyter en deilig dusj og tre-retters middag.  

Dag 8: Rondablikk - Mysuseter, ca 10 km, ca 4 t. - hjemreise til Oslo
Vi får en fin skitur til Mysuseter/Rondane Høyfjellshotell hvor vi blir hentet av ekstrabuss kl. 14, ankomst Otta ca. kl 15. Videre med buss fra Otta kl. 15.20, ankomst Oslo bussterminal kl 20.30.

Les mer detaljert rutebeskrivelse til SAGA her

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:

DNT-medlemmer kr 7.169,- fra Lillehammer/til Ringebu
DNT-medlemmer kr 8.152,- fra/til Oslo

Ikke-medlemstillegg kr. 750,-. Bli medlem i DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 10 stk

Turpakken inkluderer: Overnatting, tor turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Viktig informasjon om årets SAGA I og II
"SAGA I" og "SAGA II" kan dessverre ikke kombineres i 2019. Om du ønsker å bli med på SAGA II rett etter SAGA I, kan du møte SAGA II på Rondvassbu 7.april.  Du kan f.eks. følge "SAGA I" til Mysuseter og gå derfra alene til Rondvassbu evt. gå på direkten.Her har du ruteforslag fra ut.no 
Du får isåfall ikke med overnattingen på Bjørnhollia og de to første skiturene (Nesset-Bjørnhollia og Bjørnhollia-Rondvassbu),

Praktisk: Om du velger å melde deg på begge SAGA-turene må du melde deg på som normalt på nett. Ved påmelding på "SAGA II" noterer du i "merknad til reisevei" at du "møter på Rondvassbu 7.april". SAGA II har turnummer 12047

Gradering av turen: lengde rød/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon: 
Turkart Øyer-Lillehammer, Ringebu, Rondane sør 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Hornsjø
Djupslia
Vetåbua
Jammerdalsbu
Gråhøgdbu
Eldåbu
Rondablikk

Pakkeliste: 
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår  pakkeliste vinter . Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
 Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter: 
Før du melder deg på en tur les: "Viktig informasjon - fellestur vinter".

Vilkår for deltakelse på fellesturer: 
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i 
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

This is a beautiful skitour crossing Ringebu mountainarea before we reach Rondane nationalpark. 

SAGA is DNT’s Oslo long route from Lillehammer to Snøhetta. 220 km over Ringebufjellet, through Rondane and Dovrefjell. We follow DNT’s waymarked routes, with accommodation in both hotel and self-service cabins. From the birkebeiners escape with Håkon Håkonsson south in Lillehammer, to the majestic Snøhetta in the north. Fairytales like Peer Gynt and Dovregubben in Rondeslottet. On this tour you are moving through historic and legendary grounds.

This is the winter edition of SAGA, and it is split up in two tours. This is SAGA I, and goes from Lillehammer to Mysuseter. SAGA II has tour number 12047.

Program

Day 1: Arrival Lillehammer - Hornsjø hotel, aprox. 15km, aprox. 4-5h
Meeting point at Oslo Central railway station at the entrance at the platform, 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. The train departs at 07:34 o'clock, arrival Lillehammer at 09.37. Bus to Nordseter. We walk to Hornsjø for our first overnight stay. Bring a lunchpaket for the first day. 

Day 2: Hornsjø - Djupsli (self-service cabin), aprox. 25km, aprox. 8-9h
After a pleasent stay at Hornsjø, we follow the waymarked route towards Djupslia (950m.a.s.l.)

Day 3: Djupslia - Vetåbu (self-service cabin), aprox. 17km, aprox. 5-6h
We follow the skitrail Trollløypa to Vetåbua (925 m.a.s.l.). 

Day 4: Vetåbua - Jammerdalsbu (self-service cabins), aprox. 21km, aprox. 6-7h
Our journey continues on Ringebufjellet, towards Jammerdalsbu (1130 m.a.s.l.). 

Day 5: Jammerdalsbu - Gråhøgdbu(self-service cabin), aprox. 18km, aprox. 5-6h
Through marsh and ponds over Venabygdsfjellet, until we arrive at Gråhøgdbu (1135 m.a.s.l.). 

Day 6: Gråhøgdbu - Eldåbu (self-service cabins), aprox. 18km, aprox. 6-7h
We follow the waymakred routes to Spidsbergseter, before we head north towards Eldåbu (1005 m.a.s.l.)

Day 7: Eldåbu - Rondablikk hotel, aprox. 18 km, 6-7 h
This is not the ordinary SAGA-distance. We arrive the hotel  and enjoy a shower and three-course dinner. 

Day 8: Back to Oslo approx 10 km, 4 h
We ski to Mysuseter where an extrabus will be waiting for us. We arrive In Otta approx. 15.00, departure towards Oslo Central Station, at 20.04. 

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


Prices
NOK 7.169,- from Lillehammer/to Otta
NOK 8.152,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 10 .

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Important information about  SAGA I and SAGA II.
Unfortunately, "SAGA I" and "SAGA II" can not be combined in 2019. If you want to join SAGA II after SAGA I, you can meet SAGA II at Rondvassbu April 7th. You can follow "SAGA I" to Mysuseter and ski alone to Rondvassbu or go directly on your own. Here you have route suggestions from ut.no

You will miss the night at Bjørnhollia and the first two ski tours (Nesset-Bjørnhollia and Bjørnhollia-Rondvassbu). Please note: If you choose to sign up for both SAGA tours, you have to book the tours online. When booking "SAGA II", you need to note  a "message to us" that you "meet at Rondvassbu 7.april".

Tour grading: length red/terrain blue
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

Turkart Øyer-Lillehammer, Ringebu, Rondane sør og Sollia 1:50 000.  Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Hornsjø
Djupslia
Vetåbua
Jammerdalsbu
Gråhøgdbu
Eldåbu

Rondablikk

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

SAGA I - Lillehammer-Rondane

Skituren over Ringebufjella og inn i Rondane er en praktfull rute med mye utsikt og lettgått terreng. Vi trekkes sakte, men sikkert mot Rondane og Dovrefjell.  Over Ringebufjellene besøker vi ...

Contact information