Høydepunkter i Skarvheimen Highlights of Skarvheimen

Guided Tours

From date
24. March kl. 08:25
To date
30. March kl. 22:55
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Fjelltur, Fellestur, Hyttetur
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Geiterygghytta , Iungsdalshytta
Area
Hardangervidda, Skarvheimen (see the map)
Tournumber
12005
This event is over!

Skituren byr på en kombinasjon av kupert terreng og flere større fjellplatåer. Ruten er til tider litt krevende, men belønningen er stor. Turen starter på Finse, med utsikt mot Hardangerjøkulen, Norges sjette største isbre.

Skituren fortsetter nordover, gjennom det fantastiske fjellområdet Skarvheimen. 

PROGRAM

Dag 1: Ankomst Finsehytta, ca 300 m/5 min.
Oppmøte på Oslo S, ved nedgangen til plattformen, 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavlen avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl 08.25 til Finse, ankomst kl 12.32. På ski over Finsevatnet til Finsehytta (1223 moh). Innlosjering og skitur før middag. Vi benytter kvelden til felles samling med presentasjon, informasjon om turen, gjennomgang av utstyr og etappene.

Dag 2: Finsehytta - Geiterygghytta, ca 17 km/5-6 t.
Over Finsevatnet, krysser jernbanen og opp nordover (stigning opp til ca 1500 moh) til kvistedelet til Klemsbu ved høyde 1366.  Herfra videre nordover opp Finsedalen like øst for restene av Omnsbreen og over vannskillet i 1530 m høyde og ned i Såtedalen Videre ned på Omnsvatnet, på vestsida av elva nedover til Bakkahellertjørnane, ned på Geiteryggvatnet og bort til Geitrygghytta (1229moh).

Dag 3: Geiterygghytta
Dagstur i området.

Dag 4: Geiterygghytta - Kongshelleren (selvbetjent), ca 12 km/4-5 t.
I kupert terreng fra vestryggen av Sundhellerskarvet ned i Rossdalen og opp mot Bolhovd og forbi denne på østsida. Videre nordøstover til vann 1458 og gjennom skardet til Langavatnet til Kongshelleren (1450 moh). Denne selvbetjente hytta ligger fint plassert mellom Langavatnet og Kongshellervatnet. Hytta er liten og koselig, her tilbereder vi måltidene sammen

Dag 5: Kongshelleren - Iungsdalshytta, ca 14 km/5 t.
Fra Kongshelleren går løypa rett østover og over isen på Vestre og Austre Volavatnet. Etter litt utforkjøring, hvor man eventuelt kan prøve seg på litt telemarkssvinger, ankommer man Iungdalshytta (1111 moh). Iungdalshytta ligger i hjertet av Skarvheimen med en spektakulær utsikt.

Dag 6: Iungsdalshytta
Dagstur i området.

Dag 7:  Iungsdalshytta - Myrland - retur Oslo, ca 20 km/6-7t.
Etter en lang og rolig frokost pakker vi sekkene våre og setter kursen mot sivilisasjonen.
Over Iungsdalsvatnet/Djupsvatnet, på sørsiden av Stolsnuten til kvistedelet til Storestølen. Videre sørover til vi kommer inn på oppkjørt løype som tar oss bratt ned til Myrland parkering. Derfra 400m østover på bilvei til Myrland Turist- og Servicesenter. Her er det muligheter for å kjøpe litt mat før avreise med ekstrabuss fra Myrland kl 17.30 til Ål stasjon, ankomst ca kl 18.00. Tog fra Ål stasjon kl. 19.18 til Oslo S.

NB! Gjelder kun tur med dato 10- 16 mars: Grunnet arbeid på toglinjen vil det bli buss for tog på returreisen. Toget stopper i Hønefoss kl 20:58. Ankomst  i Oslo ( Tollboden) kl 22.01

Generell informasjon:

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Med forbehold om endringer i program og rute.

Pris:
DNT-medlemmer Kr 7.790,- fra Finsehytta/til Ål stasjon
DNT-medlemmer Kr 9.025,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg kr. 750,- Klikk her for å bli medlem av DNT.

Maks antall deltakere på denne turen: 10

Turpakken inkluderer: Overnatting, to turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Spesielt for denne turen:
Husk å ta med nok mat og drikke til første dag.

Gradering av turen: lengde rød, terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarvheimen Aurlandsdalen 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken .

Hyttene:
Finsehytta
Geiterygghytta

Kongshelleren
Iungsdalshytta

Pakkeliste: 

Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade. Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

 

This ski tour starts at Finse, a small mountain village and the highest situated train station in Norway. The terrain of Skarvheimen offers a great combination of rolling hills and high mountain plateaus.

At times the route is quite demanding, but with great rewards in spectacular view points. 

Day 1: Arrival Finsehytta, approx. 300 metres/5 minutes.
Meeting point at Oslo Central Railway Station, in the main hall by the entrance to the platform, 20 minutes before departure. Have a look at the information board to find out which platform it is. Departure with the Bergen train at 08:25 from Oslo S to Finse, arrival 12:33. Crossing lake Finsevatnet (on skis), to Finsehytta  (1223 m.a.s.l.), 300 metres. Finsehytta is beautifully situated with view of the Hardangerjøkulen glacier, the sixth largest glacier in Norway. Finse is a small mountain village with the highest situated train station in Norway. After arrival at Finsehytta we take a short skitour in the surrounding area. We eat dinner together and gather in front of the fireplace to go through the route, exchange experiences and plan for the following days.

Day 2: Finsehytta - Geiterygghytta, approx. 17 km/5-6 hours
The route to Geiteryggen takes us north and starts with a climb up to around 1550 m.a.s.l. across Omnsbreen and steep down to Omsvatnet.Then in gentle terrain, crossing several small lakes before we arrive at Geiterygghytta (1229 m.a.s.l.).

Day 3: Stay at Geiterygghytta
Possible for a resting day or a ski tour in the surrounding area.

Day 4: Geiterygghytta - Kongshelleren (self-service cabin), approx.12 km/4-5 hours
In gentle terrain with small ups and downs to Kongshelleren (1450 m.a.s.l.). The self-service cabin is nicely situated by the lake, Langavatnet. It is a small, charming, cabin in the middle of the mountains. Here we prepare the meals together. 

Day 5: Kongshelleren - Iungsdalshytta, approx. 14 km/5 hours
The route starts by crossing the lake, Volavatnet. After some downhill skiing to Iungsdalshytta (1111 m.a.s.l.) is situated in the heart of Skarvheimen with a spectacular view.

Day 6: Stay at Iungsdalshytta
Possible for a resting day or a ski tour in the surrounding area.

Day 7: Iungsdalshytta - Myrland - return Oslo, approx. 20 km/6-7 hours
After a nice, long breakfast we start our final day on this skitour. Across the lake Iungsdalsvatnet/Djup and up to Flyane og Flishovd (1390 m.a.s.l.) and then steep down to Myrland Tourist Center (1010 m.a.s.l.). It will be possible to buy something to eat here before we leave with a bus at 17:30 to Ål Station, arr. 18:00. Train from Ål at 19:18 to Oslo Central Station, arr. 22:27.

Note! Only applies on the dates: 10- 16th March! Due to work on the train line there will be a bus for trains on the return journey. The train stops in Hønefoss at 20:58. Arrival in Oslo (Tollboden) at 22.01

Please note that the program is subject to alteration. All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and skiing conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices:
DNT members: NOK 7.790,- from Finsehytta/to Ål Station
DNT members: NOK 9.025,- from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum numbers of participants on this tour: 10

The tour package includes: accommodation, two tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast and packed lunch/filling of Thermos.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Special for this tour:
Remember to take with you beverage and packet lunch for this first day.

Tour grading: length blue/red, terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins:
The cabin's facilities are equipped with everything you need for cups, washtup,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions
The map Turkart Skarvheimen Aurlandsdalen 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

About the cabins: 
Finsehytta
Geiterygghytta
Kongshelleren
Iungsdalshytta

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

 

 

 

Høydepunkter i Skarvheimen

Skituren byr på en kombinasjon av kupert terreng og flere større fjellplatåer. Ruten er til tider litt krevende, men belønningen er stor. Turen starter på Finse, med utsikt mot Hardangerjøkulen, Norges ...

Contact information