Hardangervidda light (skal den heter light????) Hardangervidda Light

Guided Tours

From date
7. March kl. 08:25
To date
10. March kl. 19:05
Difficulty
Medium  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Fjelltur, Hyttetur
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Krækkja
Area
Hardangervidda (see the map)
Tournumber
12003
This event is over!

En klassisk skitur på vakre og stemningsfulle Hardangervidda. Vakre omgivelser og lettere terreng gjør dette til en flott tur for deg som ønsker å komme deg ut uten å møte alt for mange utfordringer underveis. Koselige betjente hytter og hyggelig samvær vil gjøre dette til en opplevelse du sent vil glemme.

Program:

Dag 1: Ankomst Hakkesetstølen, ca 4,5 km/1-2 t.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med Bergensbanen kl. 08.25 til Geilo, ankomst 11.53 og videre med ekstrabuss fra Geilo kl 12.00 til Hakkesetstølen, ankomst ca 12.15.  Ettermiddagen og kvelden benytter vi sammen på Hakkesetstølen for å bli kjent med hverandre og går gjennom tur, etapper, forventninger og utstyr.  

Dag 2: Hakkesetstølen - Tuva, ca 14 km/5 t.
På ski vestover og inn mot magiske Hardangervidda.

Dag 3: Tuva - Krækkja, ca 17 km/6 t.
Herlige vidder og et fantastisk rundskue, hvis vi er heldig med været.

Dag 4: Krækkja - Fagerheim eller Halne (hør med Kari Larsen), hjemreise, ca 5 km/1,5 t.
....................................Ekstrabuss fra Fagerheim/Halne kl 14.00 til Geilo. Tog fra Geilo kl.15.16 med ankomst Oslo S kl. 19.05

Med forbehold om endring i programmet.

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon: 

Pris:
Kr. 4 400,- fra/til Geilo
Kr. 5 640,- fra/til Oslo.

Ikke-medlemstillegg: kr 750,-.
Klikk her for å bli medlem av DNT.

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere, alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde blå/terreng blå
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Fjellski med stålkanter må benyttes. Pakk sekken riktig og smart.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Skarverennet 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Hakkesetstølen
Tuva
Krækkja

Pakkeliste:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår
pakkeliste vinter .
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

 

 

A classic ski trip on beautiful and atmospheric Hardangervidda. Beautiful surroundings and lighter terrain make this a great trip for those who want to ski without facing too many challenges along the way. Wonderful days of skiing, cozy staffed cabins that offers local, homemade food, will make this a memorable experience.

Program:

Day 1: Arrival Hakksetstølen, about 4.5 km / 1-2 hours.
Attendance at Oslo S on the entrance to the platform 20 minutes before departure. The platform will be illuminated on the board in the departure hall. Departure with Bergensbanen at. 08.25 to Geilo, arrival 11.53 and further by extra bus from Geilo at 12:00 to Hakkesetstølen, arrival approx 12.15. We eat dinner together and gather in front of the fireplace to go through the route, exchange experiences and plan for the following days.

Day 2: Hakkesetstølen - Tuva, about 14 km / 5 h.
Skiing westward and towards the magic Hardangervidda.

Day 3: Tuva - Krækkja, about 18 km / 6 h.
We pass through lovely white terrain in beautiful settings.

Day 4: Krækkja - Fagerheim, return trip, about 5 km / 1.5 h.
Over the water Storekrækkja to Fagerheim. Extra bus from Fagerheim at 14:00 to Geilo. Train from Geilo at 15:16 with arrival Oslo S at. 17:19. 

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

General information:

Prices
DNT members: 4 400,- NOK from 
DNT members:  5 640,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length blue/terrain blue
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Mountain skis with steel edges must be used. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The maps Jotunheimen Øst 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Hakkesetstølen
Tuva
Krækkja

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Hardangervidda light (skal den heter light????)

En klassisk skitur på vakre og stemningsfulle Hardangervidda. Vakre omgivelser og lettere terreng gjør dette til en flott tur for deg som ønsker å komme deg ut uten å møte ...

Contact information