Klassikeren i Rondane Rondane Classic Tour

Guided Tours

From date
5. April kl. 08:00
To date
11. April kl. 20:00
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Fellestur, Mountain, Hyttetur, Fjelltur, Crosscountry
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Bjørnhollia , Grimsdalshytta , Rondvassbu
Area
Dovrefjell, Rondane (see the map)
Tournumber
12001
This event is over!

Denne turen tar deg gjennom Rondane, et vakkert fjellområde med dype daler, åpne vidder og mektige topper. Denne turklassikeren starter med en natt på Hjerkinn Fjellstue, deretter går vi sørover og avslutter på den betjente DNT-hytta Bjørnhollia. Trofaste veivisere i godvær er topper som Rondslottet, Veslesmeden, Storronden og Sølnkletten.

Velkommen til spennende turopplevelser i Rondane!

Program:

Dag 1: Ankomst Hjerkinn Fjellstue, ca 1 km.
Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen minimum 20 minutter før avreise. Plattformsnummer vil stå på tavla i avgangshallen. Avreise med Trondheimstoget kl. 08.02 (kl. 08.28 Oslo Lufthavn Gardermoen) til Hjerkinn togstasjon, ankomst kl. 12.30. Til fots eller på ski til Hjerkinn Fjellstue (960 moh). Vi bruker resten av dagen til å teste ski og utstyr og gå turer i området.

Dag 2: Hjerkinn Fjellstue - Grimsdalshytta, ca 19 km, ca 6-7 t. 
Vi går sørover via Hageseter opp over fjellryggen vest for Gautåe. Videre sørover vest for høyde 1276 og ned langs Tverråe på vestiden til Grimsdalshytta (1000 moh).

Dag 3: Grimsdalshytta  - Øvre Dørålseter,  ca 22 km, ca 7-8 t. 
Opp fra Grimsdalen mot Gravhøtangen (1291 moh), ned i Haverdalen. Deretter på østsiden og rundt fjellet Stygghøin og inn Vidjedalen til Øvre Dørålseter (1050 moh).

Dag 4: Øvre Dørålseter - Rondvassbu, 15 km, ca 5 t. 
Sydover gjennom Bergedalen, passerer Bergedalstjønnen (1233 moh), over Rondevatnet til Rondvassbu (1173 moh), hvor vi bor to netter.

Dag 5: Opphold Rondvassbu
Vi tar en "pausedag" på vakre Rondvassbu og går fine skiturer i området rundt hytta. 

Dag 6: Rondvassbu - Bjørnhollia, 13 km, ca 4-5 t. 
Fra Rondvassbu går vi gjennom Illmanndalen til Bjørnhollia (914 moh).

Dag 7: Avreise, Bjørnhollia - Neset, Sjokoladelåven ca 10 km - Oslo
Turdag ved Bjørnhollia før vi går videre på ski ned til Atnasjøen og opp til Neset. Følg deretter veien sørover (ca 500m) til Sjokoladelåven. Avreise ekstrabuss kl. 15.30 fra Sjokoladelåven til Ringebu. Videre med tog kl 17:09 til Oslo S, ankomst kl. 20:04 (ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen ca kl 19.33). Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

  

Pris:

Kr 7 825 ,- fra Hjerkinn/ Ringebu
Kr 9 190 ,- fra/til Oslo


Ikke-medlemstillegg: NOK 750,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 14 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere, alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde rød/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Rondane nord og Rondane sør (for de siste km til Neset) 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:

Hjerkinn Fjellstue

Grimsdalshytta

Øvre Dørålseter

Rondvassbu

Bjørnhollia

Sjokoladelåven

Pakkeliste:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinterAlle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

On this amazing tour we are crossing Rondane from North to South, a classic route offering great variations in landscape and scenery. You can experience everything from plunging valleys to spectacular mountains and open terrain. As we move through this amazing mountain area, the majestic range of peaks over 2000 meters will appear. If the weather conditions allow it, it could even be possible to climb one of the Rondane peaks as we are staying an extra night at Rondvassbu. 

Every day we eat dinner together and gather in front of the fireplace to go through the route, exchange experiences and plans for the following day.

We are looking forward to see you on this memorable tour through Rondane!

Tour program

Day 1: Arrival Hjerkinn Fjellstue, approx. 1 km.
Meeting point in Oslo Central Station, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find the correct platform. Departure by train (Trondheimstoget) at 08.02 (departure Oslo Airport Gardermoen at 08.28) to Hjerkinn, arrival 12.29. By foot or ski to Hjerkinn Fjellstue where we stay one night (960 m.a.s.l).

Day 2: Hjerkinn Fjellstue - Grimsdalshytta, approx. 19 km, approx. 6-7 hours. 
We ski southwards, passing the cabin Hageseter before the route takes us up across the ridge located west of the river Gautåe. We continue further south on the west side of Tverråe and down to Grimsdalshytta lodge (1000 m.a.s.l.).

Day 3: Grimsdalshytta - Øvre Dørålseter, approx. 22 km, approx. 7-8 hours. 
We start by skiing up from the valley Grimsdalen, in direction Gravhøtangen (1291 m.a.s.l) and down into the valley Haverdalen. The tour continues trough Vidjedalen valley to Øvre Dørålseter (1050 m.a.s.l). Here we can enjoy the breathtaking view of the massive peaks of Rondane.

Day 4: Øvre Dørålseter - Rondvassbu, approx. 15 km, approx 5 hours. 
The tour continue southwards, through the valley Bergedalen, passing Bergedalstjønnen (1233 m.a.s.l). We cross the lake Rondevatnet to Rondvassbu(1173 m.a.s.l.), where we stay for two nights.

Day 5: Rondvassbu
Stay at Rondvassbu. Day tour from Rondvassbu, possibly to one of the peaks close by, or resting day.

Day 6: Rondvassbu - Bjørnhollia, approx. 13 km, approx. 4-5 hours. 
From Rondvassbu we ski through the valley Illmanndalen, to Bjørnhollia lodge (914 m.a.s.l.).

Day 7: Bjørnhollia - Neset, (a visit on the " Chocolate barn" approx. 10 km - Return to Oslo
Ski tour around Bjørnhollia before further on to Nesset, approx. 10 km. Bus at 15.30 from Nesset to Ringebu. Departure by train from Ringebu at 17.09 to Oslo Central Station, arrival 20.04 (arrival Oslo Airport Gardermoen at 19.33).

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


Prices


DNT members: 7 825,- NOK from Hjerkinn/Ringebu
DNT members:  9 190,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 14 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The maps Rondane 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:

Hjerkinn Fjellstue

Grimsdalshytta

Øvre Dørålseter

Rondvassbu

Bjørnhollia

Sjokoladelåven

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Klassikeren i Rondane

Denne turen tar deg gjennom Rondane, et vakkert fjellområde med dype daler, åpne vidder og mektige topper. Denne turklassikeren starter med en natt på Hjerkinn Fjellstue, deretter går vi sørover ...

Contact information