Rondane light - fersk i fjellet Rondane Light -

Guided Tours

From date
28. February 2019 kl. 08:02
To date
3. March 2019 kl. 15:03
Difficulty
Medium  
Appropriate for
Adults
Organizer
DNT Oslo og Omegn
Area
Lillehammer-Rondane (see the map)
Tournumber
12048
This event is over!

Dette er en tur som passer bra til dere som ganske ferske fjellskivandrere eller ønsker en lettere tur rundt. Området - som er inngangen av majestetiske Rondane - byr på et snilt terreng og tildels gått preparerte løyper.

Området sør i Rondane byr på lettgått terreng og høyfjell med flott rundskue til fjellområdene rundt. Så nyter vi luksusen på fjellhotellene vi besøker, samt unner oss en selvkomponert middag på selvbetjeningshytta Eldåbu, som ligger fantastisk til.

Dette er altså turen for deg som kanskje ikke har så mye erfaring med å være i fjellet vinterstid, men ønsker å lære mer. Ta turen til fjells!

Program:

Dag 1: Ankomst Venabu

Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformnummer vil stå på tavla i avgangshallen. Avreise med Dovrebanen fra Oslo S kl. 08.02 til Ringebu, ankomst ca 11.55. Videre fraktes vi med buss fra Ringebu til Venabu Fjellhotell. Mulighet for lunsj ved ankomst, kl. 11.30. Samling i stua etter lunsj. Velkommen, presentasjon og informasjon om turen. De som ønsker kan være med på en liten skitur i nærområdet før middag. 

Dag 2: Venabu - Eldåbu (selvbetjent hytte), ca 15 km/3-4 timer
Over Flaksjøen og opp Storkvanndalen i scooterspor. Videre holder vi høyden rett over tregrensen i fjellsiden mot Eldåbu. Hytta er selvbetjent, så vi lager mat i fellesskap. Turguidene har mye fjellerfaring og deler gjerne sin kunnskap med dere udnerveis på turen.

Dag 3:  Eldåbu (selvbetjent hytte) - Rondablikk, ca 17 km/5-6 timer
Vi fortsetter noen kilometer i herlig høyfjellslandskap før vi begynner den lange, slake nedkjøringen mot Rondablikk. Vel fremme kan du nyte en kveld i litt velfortjent luksus. 

Dag 4: Hjemreise fra Rondablikk
Etter frokost og en liten svømmetur i hotellets basseng tar vi først egen buss til Ringebu stasjon, for så å ta toget fra Ringebu kl 12.09 til Oslo S. Avreise fra Rondablikk er 10.30, og vi er i Oslo ca 15.03.

Med forbehold om endringer i programmet!

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Generell informasjon:

Pris:
Kr 4 631,- fra/til Ringebu
Kr 5 731,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: kr 750,-.
Klikk her for å bli medlem av DNT.

Maks antall deltakere: 10

Turpakken inkluderer: overnatting, turledere, alle måltider (frokost, niste/termos og vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde blå/terreng grønn
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytte = Hytta er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap.

Kart og ruteinformasjon:

Turkart Rondane sør 1:50000. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les om hyttene her:
Venabu
Eldåbu
Rondablikk

Pakkeliste: 

Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter .
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

This is a trip for those who have little experience with  mountain-skiing or those who want an easier trip. The area - which is the entrance of majestic Rondane - offers a nice terrain and partly good skitracks.

The area south of Rondane offers easy-going ski-terrain with a nice view to the surrounding mountains. We enjoy the luxury of the mountain hotels we visit, as well as self-made dinner at Eldåbu, which is a fantastic selfservice-cabin

This is the trip for you who may not have much experience in skiing in the winter-mountain, and wants to learn more.

See you in the mountains!

 

Program:

Day 1: Arrival Venabu
Meeting point in Oslo Central Station, in the main hall by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors to find the correct platform. Departure by train (Dovrebanen) at 08.02 (departure Oslo Airport Gardermoen at 08.28) to Ringebu, arrival 11.55. A bus wil take us from the train station to Venabu Fjellhotell. Lunch is possible at arrival about 11.30. After lunch we gather in the living room for welcomming, presentation and information about the tour. For those who want, we arrange a short ski trip before dinner. We eat dinner together and in the evening we gather in front of the fireplace/ living room.

Day 2: Venabu - Eldåbu ( self- service), ca 15 km/3-4 hours
Over Flaksjøen and up the valley Storkvanndalen following the snow mobile tracks. Further we follow the trail just above the tree line and heading towards Eldåbu. This cabin is self- service, and we prepare our dinner together. The tour leader will be eager to teach you some of their knowlegde about navigation, basic first aid and other things which is nice to know when skiing in the winter mountains.

Day 3:  Eldåbu - Rondablikk, ca 17 km/5-6 hours
We will continue in breathtaking mountain terrain before we start the long, gentle slope towards Rondablikk. The tourleaders have much experience about winterskiing i the mountain, and they gladly share some of this with you. At the staffed cabin, Rondablikk, we can enjoy an evening with some well deserved and prepared dinner.

Day 4: Return from Rondablikk
After breakfast, and maybe a short swim in the pool, we will be heading towards Ringebu in our own bus to catch the train from Ringebu12:09 back to Oslo. Departure Rondablikk at 10.30. We will be in Oslo about 15.03. 

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.


Prices
DNT members: 4 631,- NOK from/to Ringebu
DNT members: 5 731,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 10 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders, Outdoor Bathtub at Gjendesheim and all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length blue/terrain green
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The maps Rondane Sør 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Venabu
Eldåbu
Rondablikk

What to bring
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Rondane light - fersk i fjellet

Dette er en tur som passer bra til dere som ganske ferske fjellskivandrere eller ønsker en lettere tur rundt. Området - som er inngangen av majestetiske Rondane - byr på ...

Contact information