Urørte spor i Jotunheimen Jotunheimen Untouched

Guided Tours

From date
2. April kl. 10:25
To date
7. April kl. 22:09
Difficulty
Advanced  
Appropriate for
Adults
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Fondsbu , Gjendebu
Area
Jotunheimen (see the map)
Tournumber
12037
This event is over!

En helt ny rute på anbefaling av vår bestyrerinne på Fondsbu! Her får du kjenne på det virkelige vinterfjellet med nydelig beliggende selvbetjeningshytter i et spektakulært terreng. En eventyrlig tur på urørt snø i Jotunheimen. 

Program:

Dag 1: Ankomst Tyinstølen
Oppmøte på Oslo Bussterminal ved platform 14 senest 20 minutter før avreise. Avreise med Valdresekspressen kl. 10.25 til Tyin (1084 moh), ankomst ca 15.07. På ski til Tyinstølen, ca 1 km. Samling i stua etter middag. Velkommen, presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2: Tyinstølen - Yksendalsbu (selvbetjent), ca 20 km/6-7 timer
Vi starter turen rolig over Tyin (1084 moh) før en lettere stigning tar oss opp mot Øyangen og Steinbusjøen. Vi følger vannet et stykke før vi tar til høyre og tar fatt på vakre Yksendalen. Øverst i dalen ligger Yksendalsbua og venter på oss.

Dag 3:  Yksendalsbu - Torfinnsbu (selvbetjent), ca 28 km/8-9 timer
Turens lengste etappe starter med turen nedigjen Yksendalen mot Steinbusjøen, før vi vender høyre og fortsetter gjennom Vølodalen. Videre i fint, slakt terreng nedover mot Bygdin, hvor vi krysser og finner veien til Torfinnsbu. 

Dag 4: Torfinnsbu - Gjendebu (selvbetjent), ca 18 km/5-6 timer
Med noen av Jotunheimens mest majestetiske 2000-meterstopper på alle kanter går dagens tur gjennom fantastiske Langedalen. Siste del av turen er en lang og slak nedoverbakke før vi ender opp på Gjendebu. Vi bor på selvbetjeningsdelen på Gjendebu, så også her lager vi mat og vasker sammen. 

Dag 5: Gjendebu - Fondsbu, ca 18 km/6-7 timer
Gårsdagens lange slake nedoverbakke skal i dag gåes opp igjen, men hva gjør vel det med majestetiske fjell rundt deg på alle kanter? Vi fortsetter i åpent landskap forbi Uksendalen, rundt Høystakkane og ned på Bygdin. 
Husk å smak på Solbjørgs kanelboller på Fondsbu. De er like fantastiske som Solbjørg selv! :) 

Dag 6: Fondsbu - Tyin, ca 19 km/6-7 timer
Siste etappe går gjennom frodige Vennisstøldalen, mot Steinbusjøen før vi til slutt vender ned mot Tyin hotell hvor bussen kommer og tar oss tilbake til Oslo. Avreise med buss fra Tyin kl.17.30, ankomst Oslo Bussterminal kl.22.10.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr 5 427,- fra/til Tyin
Kr 6 496,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg: NOK 750,-. Klikk her for å bli medlem av DNT.

Max antall deltagere på denne turen: 10 stk

Turpakken inkluderer: overnatting, 2 turledere og alle måltider (frokost, niste/termos pg vanligvis tre-retters middag), med unntak av: første dag kun middag, siste dag kun frokost + niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde svart/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen aust og Topo 3000-kart Filefjell, begge 1:50 000. Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Les mer om hyttene her:
Tyinstølen
Yksendalsbu
Torfinnsbu
Gjendebu

Fondsbu

Pakkeliste:
Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter.
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer. Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

This is a new route on recommendation from our manager at Fondsbu! A beautiful ski tour through wonderful, almost desolate, winter terrain. Here you will find winter mountains with beautifully situated self-service cabins in a spectacular terrain. We will also visit the nice and friendly staffed cabin; Fondsbu. 

An adventurous trip on untouched trails in Jotunheimen. 

Program:

Day 1: Arrival Tyinstølen

Meeting point in Oslo Bus Terminal, in the waiting area by the platform exit, 20 minutes before departure. Have a look at the monitors in the main entrance to find the correct platform. Departure by bus (Valdresekspressen) at 10:25 to Tyin, arrival 15:07. About 1 km skiing from the bus stop to Tyinstølen. After the dinner is done, we gather in the living room for welcomming, presentation and information about the tour.  

Day 2: Tyinstølen - Yksendalsbu ( self- service ), app 20 km/6-7 hours
The trip starts easy over the lake Tyin (1084 masl), before an easy climb takes us up towards Øyangen and Steinbusjøen. We follow the lakes a while before we turn right and enter the most epic valley Yksendalen. Furthest in in the valley we find Yksendalsbua waiting for us. 

Dag 3:  Yksendalsbu - Torfinnsbu ( self- service ), ca 28 km/8-9 hours
Todays route is the longest on the tour. We start downwards of the valley Yksendalen, towards Steinbusjølen before we turn right and keep on through the vally Vølodalen. Further trough nice terrain down to the lake Bygdin, which we cross and find our self-service cabin;Torfinnsbu.  

Dag 4: Torfinnsbu - Gjendebu ( self- service ), ca 18 km/5-6 hours
Surrounded with some of Jotunheimens most majestetic montains above 2000 masl, we will go trough the fantastic valley Langedalen. The last part is a long and slack downhill before we end up at Gjendebu, where we can enjoy a 3 course dinner and an evening in good company. 

Dag 5: Gjendebu - Fondsbu, ca 18 km/6-7 hours
We start off with walking back upwards yesterdays downhill. A heavy start, but the view, surrounded by majestic peaks, makes it worth it! We continue in an open scenery passing Uksendalen, arround Høystakkene and down to Bygdin and Fondsbu at the end of the lake. At the staffed cabin, Fondsbu,  we enjoy a nice, well deserved dinner together.  (At the cabin, you must remember to try Solbjørg's cinnamon buns. They are just as fantastic as Solbjørg herself!) 

Dag 6: Fondsbu - Tyin, ca 20 km/6-7 hours
Last day we are heading throughout the beautiful valley Vennisstøldalen, towards Steinbusjølen before we end our tour at Tyin before the bus takes us back to Oslo. 

Departure bus from Tyin is 17.30, arrival Oslo Bus Terminal at 22.10. 

General information:

Please note that the program is subject to alteration.
All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Prices
DNT members: 5 427,- NOK from/to Tyin
DNT members: 6 496,- NOK from/to Oslo.
Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 10 ppl.

The tour package includes: accommodation, two winter tour leaders, all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length black/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we go outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

Map and route descriptions

The maps Rondane 1:50 000. Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

Please read more about the cabins we will visit:
Tyinstølen
Yksendalsbu
Torfinnsbu
Gjendebu

Fondsbu

What to bring

All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain touring skis and boots -> https://english.dnt.no/choosing-ski-gear/
Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

Urørte spor i Jotunheimen

En helt ny rute på anbefaling av vår bestyrerinne på Fondsbu! Her får du kjenne på det virkelige vinterfjellet med nydelig beliggende selvbetjeningshytter i et spektakulært terreng. En eventyrlig tur på urørt ...

Contact information