MASSIV IV - Hardangervidda (vinter) MASSIV IV - Hardangervidda

Guided Tours

From date
4. April kl. 15:43
To date
12. April kl. 18:20
Difficulty
Intermediate  
Appropriate for
Adults
Tour types
Guided Tours, Skitur, Fjelltur, Massiv
Organizers
DNT Oslo og Omegn, Finsehytta , Haukeliseter fjellstue , Krækkja , Litlos , Sandhaug
Area
Hardangervidda (see the map)
Tournumber
12011
This event is over!

Denne MASSIV-etappen er ruta alle ønsker å gå! Hardangervidda er perfekt for deg som ønsker mange dager på skitur og som liker å gå med sola på nesa hele veien.  Koselige hytter og nydelig skiterreng vil gjøre dette til en opplevelse du sent vil glemme. Våre turledere er godt forberedt!

Program:

Dag 1: Ankomst Finsehytta (1.223 moh)

Oppmøte på Oslo S ved nedgangen til plattformen 20 minutter før avreise. Plattformen vil bli opplyst på tavla i avgangshallen. Avreise med Bergenstoget kl. 15.43 til Finse, ankomst kl 19.58.  Ca 400 på ski til Finsehytta. Middag ved ankomst Finse. Etter middag samles vi i en av stuene for presentasjon og informasjon om turen.

Dag 2: Finse - Krækkja (1.161 moh), ca 24 km/7-8 timer
Første dag ski og sekk er alltid spennende. Terrenget denne dagen er variert og fint. Høyeste punkt på ruta er på ca 1.400 moh og de fleste stigningene kommer på første del av dagen. Først opp mot Finsefetene, deretter ned til Midtnutevatnet (1.323 moh) og Finnsbergvatnet (1.190 moh). Rett før nedkjøringen til Krækkja (DNT-hytte) har vi også passert Drageidfjorden. En flott nypåbygd hytte med nye innetoaletter venter oss. Det samme gjør middagen og en samlingstund i stua.

Dag 3: Krækkja - Stigstuv (1.238 moh), ca 23 km/7 timer
På ski sørover, over riksvei 7 ved Halne og videre i småkupert terreng sørover til Stigstuv (1245 moh).  Høyeste pkt på dagens etappe er 1.380 moh. Stigstuv er privat betjent hytte og har alltid vært trivelig å komme til. MIddag og varme i stua venter dere ikveld også.

Dag 4: Stigstuv - Sandhaug (1.250 moh),  ca 19 km/6 timer
Herlige vidder og et fantastisk rundskue på vei mot Sandhaug. Dagens høyeste pkt er 1.300 moh. Sandhaug er DNTs nydelige hytte midt på vidda. Her blir man tatt godt vare på.

Dag 5: Sandhaug - Litlos (1.180 moh), ca 27 km/8-9 timer

Dagens etappe er lang, men vakker. Vi beveger oss nå etterhvert lengre vestover og vil oppleve at det blir mer formasjoner i terrenget. Litlos ligger langt unna allfarvei og man føler Hardangervidda-atmosfæren sige langt inn. Dagens høyeste punkt er på ca 1.400  moh. Bestyrer på Litlos (DNT-hytte) ser fram til å ha besøk av gruppen. Nyt kvelden og gled dere til en "fridag" på denne nydelige plassen.

Dag 6: Opphold Litlos
Det blir selvsagt mulighet for tur i området, men været, deltakernes ønsker, turleder og bestyrers råd er avgjørende for hvor ferden går. Kanskje det heller frister å sitte ved hytteveggen eller i peisstua med en god bok.... Valget er ditt!

Dag 7: Litlos - Hellevassbu (1.167 moh) selvbetjeningshytte, ca 20 km/6 timer

Turen går de første kilometrene i flatt lende og over Kvennsjøen (1.167 moh). Deretter stigning og etterhvert opp til høyeste punkt på dagens etappe er på ca 1.340 moh. Småkupert før skituren drar seg mellom Buanuten (1.467 moh) og Sandvikenuten (1.390 moh) og ned til Hellevassbu. Her kan vi finne fram den maten vi selv ønsker fra proviantlageret og lager middagen sammen.

Dag 8: Hellevassbu - Haukeliseter (1.000 moh) , ca 23 km/7 timer

Turens siste skiturdag starter med de fleste høydemetrene i løpet av de første 5 km, og går deretter  i nydelig landskap. Vi ender opp på Haukeliseter som ligger ved bilvei E134.  Dagsturens høyeste punkt er på 1.358 moh. Vi avslutter kvelden med middag og hyggelig avslutningskveld.

Dag 9: Hjemreise
Etter en god lang frokost tar vi Haukeliekspressen tilbake til Oslo. Avreise kl 12.35, ankomst Oslo bussterminal  kl. 18.20.

Les mer om MASSIV.

Generell informasjon:

Med forbehold om endringer i program og rute. 

Alle tidsberegninger er gjort ut i fra en gjennomsnittsfart på ca 3 km/ t. Vær obs på at pauser, vær- og føreforhold, ol. ikke er innberegnet i tid brukt på turen. 

Pris:
Kr.9.473,- fra Finse/til Haukeliseter.
Kr. 10.838,- fra/til Oslo.
Ikke-medlemstillegg: Kr. 750.-. Bli medlem i DNT

Max antall deltakere på denne turen: 12

Turpakken inkluderer: Overnatting, turledere, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag, ) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Gradering av turen: lengde svart/terreng rød
Vinterfjellet er vakkert, men lunefullt. Selv den enkleste skitur kan bli svært krevende med utfordrende skiføre og mye vær. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. I fjellet går man utenom preparerte løyper og må være forberedt på å tråkke spor selv. Pakk sekken riktig og smart.

Selvbetjeningshytter: Hytta er utstyr er utstyrt med alt du trenger av kopper, kar, mat, ved og gass (ikke ferskmat). Her lager gjestene mat i fellesskap

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Turkart Finse, Eidfjord, Haukelifjell og Nordmannslågen (Norge-serien) - alle fire i målestokk 1: 50 000   Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon. Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken

Les om hyttene her:

Finsehytta
Krækkja
Stigstuv
Sandhaug 

Litlos
Hellevassbu
Haukeliseter

Pakkeliste:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste vinter . Alle våre skiturer i fjellet krever fjellski og støvler. 
Det er obligatorisk at alle deltakere på vinterturene må ha med sin egen sovepose, liggeunderlag, vindsekk/nødbivuakk og spade.
Skifeller og snøbriller (stormbriller) er svært nyttig utstyr på vinterturer.
Les mer om våre forslag angående skifeller og skismøring.

Viktig informasjon om fellesturer vinter:

 "Viktig informasjon - fellestur vinter" - Les denne.

Er du usikker på erfaring som kreves for denne turen? Vennligst kontakt Aktivitetsavdelingen på aktivitet@dntoslo.no 

Vilkår for deltakelse på fellesturer:
Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i
"Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

Ofte stilte spørsmål - se vår faq om fellesturer.

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Overnatting skjer i hovedsak i 4-6-sengsrom eller større rom. I uka før påske og påskeuken er det mye folk i fjellet og man må være forberedt på at sovesal kan bli en mulig overnattingsplass. 

Everybody wants to ski this MASSIV-route! Hardangervidda is perfect for those who enjoy several days skiing and who likes to go skiing with the sun on their nose all the way. Cozy cabins and beautiful skiing terrain will make this an experience you will not forget. Our tour guides are well prepared!


Program:

Day 1: Arrival Finsehytta (1223 m)
We meet at Oslo Central Station at the entrance to the platform in the departure hall 20 minutes before departure. The platform will be announced on the blackboard in the departure hall. Departure with the Bergen train at 15.43.  About 400 ski to Finsehytta. After dinner we will do presentation and information about the trip.

Day 2: Finse - Krækkja (1.161 m), about 24 km/7-8 hours
First days skiing with a backpack is always exciting. The terrain this day is varied and fine. The highest point on the route is approximately 1,400 meters above sea level and most elevations comes the first part of the day. First we cross Finsefetene, then downhill to Midtnutevatnet (1323 m) and Finnsberg Lake (1.190 m). Just before the descent to Krækkja (DNT cabin) we have also passed Drageidfjord. A great cabin with new inside toilets awaits us. We eat dinner and have a nice evening in the living room.

Day 3: Krækkja - Stigstuv (1238 m), about 23 km / 7 hours

Skiing south, across Highway 7 at Halne and further in easy terrain south to Stigstuv (1245 m). Highest point of today's trip is 1.380 m.

Day 4: Stigstuv - Sandhaug (1.250 m), about 19 km / 6 hours

Lovely spaces and a fantastic round sight heading toward Sandhaug. Today's highest point is 1,300 meters above sea level.

Day 5: Sandhaug - Litlos (1.180 m), about 27 km / 8-9 hours

Today's trip is long but beautiful. We are now gradually extended westward and will find that it becomes more formations in the terrain. The DNT-cabin, Litlos, is in the most beautiful part of Hardangervidda west. Today's highest point is at about 1.400 meters above sea level.


Day 6: Stay at Litlos
There is obviously the possibility of touring the area, but the weather, the participants wishes and guide and manager advice is crucial to where you roam. Maybe it rather tempting to sit at the cabin wall or fireplace parlor with a good book .... The choice is yours!

Day 7: Litlos - Hellevassbu (1.167 m) self- service cabin, about 20 km / 6 hours
The first kilometers we travel in easy terrain over Kvennsjøen (1.167 m). Then we start to climb and eventually up to the highest point of today's stage is approximately 1.340 m. Hilly before we ski between Buanuten (1.467 m) and Sandvik Without (1390 m) and down to Hellevassbu. Here we find the food we want from provisions warehouse and inventory dinner together.

Day 8: Hellevassbu - Haukeliseter (1,000 m), about 23 km / 7 hours
The trips last ski tour. We end up on Haukeliseter located by road E134. Day trip's highest point is at 1,358 meters above sea level. Haukeliseter is a nice place to end our ski tour.

Day 9: Departure
After breakfast we travel by bus, Haukeliekspressen, back to Oslo. Arrival Oslo about 18.20.

General information:

Please note that the program is subject to alteration.


All time calculations are made from an average speed of approximately 3 km / h. Please note that breaks, weather and road conditions, etc. is not recorded in time spent on the trip.

Price:

DNT-members NOK. 9.473,- from Finse/to Haukeliseter.

DNT-members NOK Kr. 10.838,- from/to Oslo.

Addition for non-members: NOK 750,- Click here to become a DNT member

Maximum number of participants on this tour: 12 ppl.

The tour package includes: accommodation, two tour leaders,  all meals (breakfast, packed lunch / filling of Thermos and normally three-courses dinner, with the following exceptions: first day, dinner only and last day only breakfast + packed lunch / filling of Thermos.

Necessary special diet: Please give notice when you book your tour!

Tour grading: length red/terrain red
Winter mountains are beautiful, but can be very unstable. Even the easiest skitour can be very demanding with challenging skiing conditions and a lot of weather. Make sure you bring the correct equipment and be well prepared for the trip. That way you will get the best experience and create unforgettable memories. In the mountains we goe outside groomed slopes. Pack your backpack right, not too heavy.

Self-service cabins: The cabin's facilities are equipped with everything you need with cups, washtub,food, wood and gas (not fresh food). In self-service cabins we prepare the meals together.

About the cabins:
Finsehytta
Krækkja
Stigstuv
Sandhaug
Litlos
Hellevassbu
Haukeliseter

About MASSIV
MASSIV - the whole route from Sota Seter in Breheimen to Haukeliseter Hardangervidda - is about 350 km long. The Norwegian Trekking Association arranges MASSIV on 3 joint tours in the winter; MASSIV I + II Breheimen / Jotunheimen, MASSIV III Skarvheimen and MASSIV IV Hardangervidda.


Map and route descriptions
Maps: Finse, Eidfjord, Haukelifjell and Hardangervidda Vest - all i scale 1:50 000  Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purchase maps from our web shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring
All of our guided tours in the winter mountain, demands mountain skis and boots. Please see our recommended winter tour equipment list to ensure that you bring with you suitable clothing and equipment. All participants on our winter ski tours must have their own sleeping bag, sleeping mat, windsack / emergency bivouac and shovel. Ski skins and snowgoggles (storm goggles) are very useful equipment on winter trips. Read more about our suggestions regarding skins and skiwax.

Important information about our guided winter tours

Before you continue to booking, please read important information for guided winter tours . If you are unsure of the experience required for this trip, please contact aktivitet@dntoslo.no

Terms and conditions for tour participation

When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions as described here: General information.

Please see our list of FAQ or contact us at aktivitet@dntoslo.no

MASSIV IV - Hardangervidda (vinter)

Denne MASSIV-etappen er ruta alle ønsker å gå! Hardangervidda er perfekt for deg som ønsker mange dager på skitur og som liker å gå med sola på nesa hele veien.  Koselige ...

Contact information